söndag 13 december 2009

Forum Funktionshinder

Forum för funktionshinder är ett center som är öppet för alla som vill ställa frågor om funktionshinder, få tillgång till informationsmaterial & böcker eller få rådgivning. Centret ligger i Stockholm men nås även per telefon, med mejl eller via brev. Telefonrådgivning sker på : 08 - 6906010 mellan 8-16:30, det finns även texttelefon. För mer information om kontaktuppgifter se länk. Det är handikapp & habiliteringen i Stockholms län som ligger bakom satsningen, syftet är att ge stöd, råd och öka den samlade kunskapen om funktionshinder i samhället.

lördag 12 december 2009

Talböcker

På Skoldatateket i Södertälje får vi en hel del frågor om just talböcker, många undrar över lagstadgadreglering , vem som är talboksberättigad och hur en person med läshinder kan köpa sina egna böcker på egna villkor. Det är mycket att hålla reda på vad gäller talböcker, så det här blogginlägget syftar till att ge kort information runt vad jag vet om vad som gäller - just nu - är det bäst att tillägga!

Talböcker är böcker som är inlästa & de är till för personer som har en funktionsnedsättnings som gör att det är svårt att ta sig tryckt text. Talböcker kan lånas på bibliotek av alla som har svårt att läsa tryckt text. Talböcker är alltid gratis att låna, från ditt bibliotek. För att läsa en talbok behöver man en modul som kan spela upp boken, ex en talboksläsare. 17:e § i upphovsrättslagen reglerar bland annat användningen av talböcker. En talbok kan även köpas från ett bibliotek av personer med läsfunktionshinder - se information på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Tpb´s sida.

Talböcker finns på flera språk, kan lånas in via bibliotek från andra länder. TPB har även talböcker på andra språk än svenska, kanske just din elev har ett annat modersmål och har behov av att läsa på flera språk med öronen. Se Läs Talböcker på ditt eget språk pdf som är nedladdningsbar.

I TPB-katalogen på internet kan man se vilka talböcker som finns att låna.

Nu hoppas jag att någon läsare fått lite tips & länkar till bra information angående talböcker.

torsdag 10 december 2009

Timstock


En timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor. Timstocken åskådliggör tidsbegreppen: när eller hur länge något skall pågå exempelvis dagliga rutiner, aktiviteter ska äga rum. Timstocken är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning när våra vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta, när man inte en hastig blick på klockan få en känsla av tiden. Ex hur länge ska jag göra den här arbetsuppgiften, hur länge ska jag läsa läsläxan etc.

En extra liten hälsning till Britt i Boden, ditt twittrande ledde till det här blogginlägget - tack!

Lexin & bildteman

Idag är Elevskrivbordets personal hos oss i Södertälje och demar, just Elevskrivbordet. De visar även annat som de lagt i sin nätlösning, som är gratis tips. Ett av dess tips är en liten guldgruva vid flerspråkighet ... Lexin och bildteman. Ta ett bildtema på ex turkiska, tryck på en detalj av bilden få ordet på turkiska uppläst, växla till svenska och gör samma sak för koppling mellan språken... Riktigt bra och på många språk, 18 enligt deras egna uppgifter... Måste testas! Titta även in på Skolverkets Tema Modersmål - matnyttiga sidor.

Comai

Comai - självinstruerande kognitiv vardagshjälp i mobilen

Chrono Comai - java baserat tidshjälpmedel som installeras i mobiltelefonen via en sms-länk, programvaran laddas ned via länken... en licens kostar 800 kr exklusive moms som användaren har sedan.

Memo Comai - java baserad kalender funktion utvecklad för personer med kognitiva svårigheter, tre alternativ att välja på när uppgift skall läggas in, självrensande efter 2 veckor, påminnelser dyker upp i mobiledisplayen och det går att ha kvittensfunktion, kvitterar inte mottagaren går ett sms till alternativt nummer där den mottagaren kan kolla upp vad som hänt...bildstöd för olika aktiviteter... en licens kostar 3500 kr exklusive moms den betalar användaren årligen.

Kollar just nu på Sony Ericsson W995 med Chrono Comai installerat - tiden blir synlig i form av exempelvis ett timglas, jag får en känsla för tid. Comai är väl värt att kolla upp, personligen upplever jag att det finns mer att utveckla vad gäller exempelvis färgval, ljudval, synkning med kalendern....mer stöd via mobilen är här för att stanna och utvecklas.

Informationsträffen om Comai arrangerades av Skoldatateket i Stockholm

onsdag 9 december 2009

Kognitiv tillgänglighet

Foto Ulrika J: Symbol för kognitiv tillgänglighet

Det finns 33 nya standardiserade tillgänglighets symboler (Se lista i Sydsvenskan), symbolen på bilden är en av dem. Den står för kognitiv tillgänglighet, visar vägen för kognitivt funktionshindrade. Den kognitiva förmågan kan vara nedsatt pga afasi, utvecklingsstörning, traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar. Vad är då kognition? Kognition är ett begrepp för processer i hjärnan som tar emot, bearbetar & förmedlar information. Det finns tips på smarta lösningar som stöd för den person som har svårigheter i sin vardag på HI´s webb. Det finns mer att läsa om nedsatt kognitiv förmåga på Handisams webbplats.

måndag 7 december 2009

Lästips

Det finns flera olika teorier om läsinlärning. Pedagoger behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och möta eleverna individuellt.

Lärare från några olika skolor berättar om hur de arbetar med läsinlärning. De använder olika metoder: Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Många barn lär sig att läsa med musik, lär sig att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig lästräning.

Fem forskare och en speciallärare intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Boken är skriven på ett angeläget tema och vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

Dyslexi föreningen


Tänk att arbetsdagen kan börja oerhört bra - Nr 4 av Dyslexiföreningens tidning "Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter" kom via posten. Varför blev jag då så fantastiskt glad? Jo, det här numret är verkligen viktigt i vår Skoldatateksvärld - IT i lärandet. Artiklarna handlar i detta nummer uteslutande om IT som verktyg i lärandet ur olika perspektiv - är du inte redan läsare, bli det. Ämnet är angeläget!

lördag 5 december 2009

Talsyntes i molnet

Tillgänglighet är oerhört viktig för många och det blir mer tillgängligt om det stöd som behövs finns i molnet, iallafall vad gäller en del verktyg eller tjänster. Talsyntes är personligt och ett uppläsningsstöd kan ligga som program i en enskild dator, på ett nätverk eller som TextAid i molnet.
I september bloggade jag om ämnet sist, vad jag kan minnas. Då fick ett av inläggen två kommentarer , en av dem har jag funderat mer över och här är nu TextAid - inlägget. Det tog tid för mig att ta mig tid att fundera mer, nu har jag tänkt så det är dags att reflektera...

Fortfarande är jag inte vän av molntjänster som kostar, men det kan vara värt en slant att komma åt mina verktyg i molnet. Det gör att jag har mitt stöd tillgängligt från vilken dator som helst, jag behöver bara logga in. Jag vill understyrka att jag inte har köpt ett abbonnemang på denna tjänst, utan berättar utifrån icke användarperspektiv. Kostar gör det nämligen... TextAid är en tjänst som du abonnerar på. Du löser abonnemang för 6 eller 12 månader i taget. TextAid kostar 75 kr per månad inklusive moms om du löser ett 6 månaders abonnemang för 450 kr. Om du löser ett 12 månaders abonnemang för 825 kronor, får du en månad gratis. Dyrt...i jämförelse med vad Claro Read kostar för en enanvändarlicens...1995 kr... nu även förbättrad funktion i Open Office (håller på att testa, funderingar kommer senare)...

Så här beskriver TextAid dess funktioner på sin sajt:

"TextAid i korthet
 • Logga in från vilken dator som helst
 • Du kan ändra textstorlek
 • Du kan ändra färg på text och bakgrund
 • Du kan ändra typsnitt
 • Dina inställningar sparas i en databas
 • TextAid kräver inte JavaScript
 • TextAid läser upp all text eller den text som du markerat på skärmen
 • Du kan lyssna på text med svensk, engelsk, fransk, tysk och spansk röst
 • Du kan ändra uppläsningshastigheten
 • TextAid fungerar på Windows, Mac och Linux
 • TextAid fungerar med de flesta webbläsare på marknaden. Även textbaserade.
 • TextAid använder marknadens bästa talsyntes
 • TextAid kräver ingen installation på din dator
 • Licensen är knuten till en person och inte till en dator ". Saxat från www.textaid.nu
Om någon som läser det här blogginlägget har provat TextAid själv, lämna gärna kommentarer om hur det fungerar.

torsdag 3 december 2009

Att skriva sig till läsning

Foto Ulrika J: Erica Lövgren föreläser på DiU

Efter att ha fått ha förmånen att, än en gång, få träffa Erica Lövgren är jag uppfylld av tanken på att kunna få jobba med ett projekt på temat "att skriva sig till läsning". I dag hade DiU (datorn i utb) bjudit in i till eftermiddags seminarium med titeln: Ut med pennan - in med datorn. På plats fanns flera Skoldatatek, Skolstils Karin Ohlis...och många fler. På Skoldatateket i Södertälje är vi oerhört måna om att det här arbetssättet blir en del av fler människors vardag i skolan. Att använda datorn, programmet Skolstil med funktionen ljuda, skön- & facklitteratur och mobilkameran - på det kommer vi långt i skolan. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränser för vad som är möjligt...

Jag for till seminariet övertygad - nu vet jag...


söndag 29 november 2009

Studieteknik

Efter att givit ett eget tips om anteckningsstöd, vill jag rekommendera en You Tube video från Dyslexiförbundet FMLS. Eva Hedberg samtalar med specialpedagog Anna Tebelius-Bodin om studieteknik och läs- och skrivsvårigheter. Av detta samtal blev det 2 filmer, det här den del som jag tog till mig mest.

torsdag 26 november 2009

TydaVip, åhörarkopior & en mobilkamera

Idag vill jag slå ett slag för det som är lätt tillgängligt som stöd i vardagen i utbildning. Nog har jag använt tyda.se , iallafall de 30 ord jag kunnat slå upp fritt per vecka. Idag slog jag till och blev medlem i deras TydaVip. Det är en betaltjänst - ja, jag vet, jag brukar inte använda det som kostar utan alltid försöka rekommendera det som är gratis & bra. Läget är som följer, jag har varit på utbildningskonferens och när jag skulle bearbeta mina anteckningar från åhörarkopior, digitalkameran och mina egna reflektioner skrivna på Alpha Smarten - hade jag inte tålamod med mig själv - skrev - suddade - skrev - suddade - skrev - suddade - så jag bestämde mig för att 99 kr för ett år var det värt för mig att ha min stavningshjälp tillgänglig...när jag behöver den...för det blir lite mer än 30 ord...ibland...

Ett tips till den som arbetar med eller har svårt att hinna anteckna när det är ex föreläsningar eller genomgångar: se till att få åhörarkopior före föredraget/genomgången, se till att du får fota med mobilkameran som anteckningar, använd den digitala skrivboken med massor av skrivutrymme samt batteritid.

När jag kom hem igår kväll omsatte jag alla dessa delar av mina egna alternativa anteckningar till en text, tyda fick stå för stavningsstöd...prova eller låt någon av eleverna prova...jag har provat och det fungerar...

måndag 23 november 2009

Mobile Daisyplayer

Idag har jag, än en gång, blivit övertygad om mobiltelefonens överlägsenhet som hjälpmedel. Denna gång handlar det om Mobile DAISY player. Lars Ljungdahl från Vackstanäsgymnasiet i Södertälje, testar daisypalyer i mobil, på bilden är det en Nokia N95 med progamvara från Code Factory som Lars visar. Han har laddat med en 30 dagars prov version & den känns verkligen bra...olika plattformar har olika typer av stöd, så kolla upp om just din mobil har någon form av uppläsningsstöd.

Västerås blivande Skoldatatek var också med och ställde frågor...min kollega Ia, vår tekniker Torgil...jag...vi ställde frågor...nu vill jag bara prova med elever - jag känner på mig att de kommer att gilla det de upplever...

Möjligheternas dag är korad...


Foto Ulrika J: Susanne & Janne på Blombacka F-3

Ja, då har iallafall jag korat denna dag till möjligheternas dag - efter att ha fått förmånen att uppleva så många olika perspektiv på möjligheter! Min arbetsdag började med att jag parkerar bilen på en skolas parkering & stöter på skolans rektor, vilket ger möjligheter i det e-mentorskapet. Efter en liten stund möter jag de e-kloka pedagoger jag ska träffa: Susanne & Janne. Än en gång denna dag finns det bara möjligheter runt hörnet...talsyntes, TimezAttack, Skolstil...för att nämna något av vad pedagogerna berättar om (mer kommer i artikel om e-klok i Södertälje). Fylld av inspiration far jag till Skoldatateket på Västergatan 4, Södertälje och möter ett min kollega Ia & hennes besökare från Västerås. De ska starta Skoldatatek och informerar sig om vad det innebär ur alla upptänkliga synvinklar...möjligheterna flödar! Efter det kommer Lars Ljungdahl från Vackstanäsgymnasiet och visar Mobile daisyplayer...går det att få in mer möjligheter på en dag? Jo men visst gör det det - iallafall på Stålhamraskolan där en pedagog blev fylld av glädje över de möjligheter som Skolstil, talsyntes, word, power point & bilder kan medföra för deras elever...Min arbetsdag kan, som du säkert förstår, koras till möjligheternas dag!

Foto Ulrika J: Lars från Vackstanäs gymnasium visar Mobile daisyplayer

onsdag 18 november 2009

Mattehjälpen


På Skolforum stötte jag ihop med en man som talade om Mattehjälpen, han var inte översvallande utan ganska återhållsam i sin beskrivning av detta webb baserade arbetsmaterial i matematik. Jag har klämt på det ett tag & idag tog jag mig tid att titta lite närmare på det på www.rasmus.is Ja, du såg rätt: Island. Vad är det här för material? Mattehjälpen ett webb baserat material som kostar, men inte så mycket. De skolor som skaffar en skollicens har möjlighet att ge alla elever lösenord, så att de kan arbeta hemifrån med programmet. Materialet finns i tre nivåer: mellanstadie-, högstadie- & gymnasium / Komvux- nivå. Personligen gillar jag att det finns på flera språk. Bara i Södertälje har vi flera av de språkgrupper som berörs här...att få göra matematik på sitt modersmål, hemifrån... Upphovsmännen är alla matematiklärare på olika stadier, specialpedagog, IT-lärare... Jag tog ett test för mellanstadiet om tid - det var raka frågor med fler svarsalternativ, där du väljer det som du kommer fram till. Egentligen var programmet inte så kul utformat, men å andra sidan fanns det ingenting som störde koncentrationen... och med den tydligheten som finns kan detta vara väl värt att testa.måndag 16 november 2009

Skoldatateket & Rädda Barnen

Foto Ulrika J: Ulla-Marie Hellenberg inviger utställningen om Barnkonventionen

Under den här veckan, vecka 47, kommer Skoldatateket att ställa ut i samarbete med Rädda Barnen på temat om Barnkonventionen. Artikel 23 heter Barn med funktionshinder och det är i detta sammanhang Skoldatateket blivit tillfrågade av Rädda Barnen i Södertälje att delta i deras utställning på Stadshuset, Södertälje. Var med oss på Stadshuset den 20 november för att Väsnas i 20 sek för barns rättigheter.

Digitala Bilderböcker

Foto Ulrika J: Birgit Borg i samtal med Ia

Birgit Borg är kvinnan som hoppas att Digitala Bilderböcker (BiBo) kan bidra till att vi får fler lustläsare, istället för tvångsläsare. En digital bilderbok kan alla läsa utan att uppleva att man misslyckas med sin läsning. Birgit har gjort klassiska sagor till digitala - det ger läsandet en ny dimension för många barn: sagan läser sig själv med hjälp av datorn. -"Det blir en sagostund som uppmuntrar till egen läsning", menar Birgit. Se, lyssna, läs - upplev BiBo via demos. Skoldatateket träffade Birgit på Skolforum & vi har informations material för dig som är intresserad av att veta mer.

lördag 14 november 2009

Om läsning på forskning.se


I mitt arbete pratar vi om läsning, vi gör läsning, frågar om l
äsning, har tankar om läsning, hemma gör vi alla läsning...medierna brusar på och vi gör läsning...läsning förändras, utvecklas, invecklas...vi läser med fingararna, ögonen, öron, ja - jag tror vi läser med alla sinnen ovsett hur vi tillägnar oss texten för visst kan jag känna dofter, smaker etc när jag läser en text som berör mig - kan du? Sajten forskning.se har haft ett tema om just läsning, läs deras texter om läsning...

Läs även ett annat av mina blogginlägg som handlar om läsning på

torsdag 12 november 2009

BAMBOO

Foto Ulrika J: Lollo & Catarina från Boden

På Skolforum sprang vi på en smidig ritbräda eller multitouch bräda som heter BAMBOO. Det var även fler än vi från Södertälje Skoldatatek som gick igång på den här tingesten... Lollo & Catarina från Bodens Skoldatatek & Johanna från Botkyrka Skoldatatek var minst lika nyfikna...och den fungerar i google doc´s, vilket är något av A & O för vårt arbete på Pedagogiskt centrum i Södertälje. Min kollega Ia & jag har testat, frågat, frågat om, testat igen och det som slog mig när vi provade brädan (med min bakgrund bla runt Datatek) - var Datatek och touchkontroller...ta steget vidare till Skoldatatek och multitouchkontroller...steget är inte långt i min tanke. För den som inte är bekant med Datatek, är de till för barn och ungdomar, 0-18 år, med behov av särskilt stöd och som befinner sig på nivån före läs- & skrivkunnighet.

Varför ska teknik behöva se ut som hjälpmedel, när den kan vara tuff, snygg, tillgänglig i annan form & applicerbar i många olika sammanhang...det är bara att testa, fråga och tänka om.

tisdag 10 november 2009

Olika sätt att läsa

Min ambition har varit att skriva om det jag tagit med mig i tanken från Skolforum. Jag trodde i min enfald att jag skulle ha landat tankarna mycket tidigare - så här ett par veckor senare har min intryck tagit form, foton är sorterade, texter lästa, anteckningar renskrivna... nu börjar arbetet med att röna ut vilka tankar som verkligen stannade kvar på näthinnan... Ett av de intrycken var Jenny Nilsson från TpB ( Talboks- och punktskriftsbiblioteket) som varit med om att ge ut en bok. Boken heter kort och gott: Bok om olika sätt att läsa & Jenny är redaktör för boken. Boken rekommenderas varmt för föräldrar med barn som har läshinder.

Foto Ulrika J: Jenny Nilsson red för Olika sätt att läsa

onsdag 28 oktober 2009

Monter, muntergökar & möten

Foto: Monter under uppbyggnad

Nu är Skolforum över för denna gång - det är med lite vemod jag sitter hemma i soffan och ser på foton från allt min kollega Ia & jag fått möjlighet att vara med och göra / uppleva under de sista dagarna. Dyslexiförbundet FMLS bjöd in Skoldatateket att ställa ut tillsammans med dem samt FDB (föräldraföreneingen dyslextiska barn) - Skoldatateket i Södertälje tackar för förtroendet! Vi vill även ta tillfället i akt att tacka de Skoldatatek från vår region som ställt upp och arbetat tillsammans med oss - för att sprida kunskap om Skoldatatek som företeelse.

Foto: Eva Wiklander från FMLS

Visst hjälper ett gott humör till när dagarna blir långa och regnet strilar ned när man kommer ut i den mörka oktoberkvällen. Det har verkligen varit bra att ställa ut tillsammans - FMLS -FDB - Skoldatatek. Alla har vi olika perspektiv att dela med oss av då det gäller läs- & skrivsvårigheter. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framåt!

Foto: 2 glada Guldäpple 2009 vinnare & Skoldatateket

Skolforum har bestått av underbart många, fantastiska, brokiga, underbara möten med såväl utställare som besökare, kollegor, TeechMeet - deltagare & Guldäpplet vinnare. Åsa Kronkvist alias Ugglemamma & hennes vinnarkollega Erica Lövgren sökte upp oss i montern...och det var ett sådant där "å, där är ju du in real life-möte". För mig, personligen, var det oerhört kul att äntligen få träffa tjejerna på riktigt. Skoldatateket i Södertälje gratulerar Åsa & Erika till priset: Grattis!

Under en tid framöver kommer jag att blogga om det jag upplevt, sett, mött, fått nys om, tycker om eller bara finner intressant från Skolforum...men först ska jag ta ett par dagars ledighet och prova på att bara vara...

(Samtliga fotografier tagna av Ulrika Jonson)

söndag 25 oktober 2009

Skoldatateket rör på sig...

De två sista veckorna har Skoldatateket i Södertälje varit mer ute på olika sorts uppdrag, än inne på kontoret. Vi, min kollega Ia & jag, har tagit emot kunder från logopedmottagningen i Södertälje på Skoldatateket. Vi har även tagit emot besökare från annan ort som skall starta Skoldatatek, vi har givit kurs om Alternativa verktyg, deltagit i Googleträff med andra kommuner, hunnit med att landa och reflektera över Dysleximässan i Sollentuna där vi var utställare samt föreläsare...tagit emot elever från en lokal skola...det var säkert mer - det brukar det vara ;-)...

Foto: 3 Skoldatateks krafter i vårt avlånga land


På bilden ses Britt från Boden, Ia från Södertälje & Gudbjörg från Norrköping i samspråk - alla arbetar på Skoldatatek. På Dysleximässan fick Södertälje underbart support & välbehövlig avlösning av våra vänner från övriga Skoldatateks nav - Tack! Under fredagen på mässan var det merparten skolfolk eller föreningsfolk som besökte vår monter &under lördagen var det mest föräldrar med barn som har läs- & skrivsvårigheter. Vi fick förmånen att möta många helt fantastiska unga människor som vet vad de vill men behöver stöd i att hitta rätt verktyg: där kommer vi in med vårt kunnande från Skoldatateket.

Idag har jag & min kollega Ia haft ännu en jobbardag..."jobbarsöndag med Ia & Ulrika"...skämt å sido, vi har varit och ställt iordning vår del av den monter vi delar med Dyslexiförbundet FLMS på Skolforum under veckan som kommer. FMLS har monter C 14:10 och där återfinns Skoldatateket i Södertälje under kommande tre dagar. Ia & jag ser med glädje fram emot att få tillfälle att ställa ut tillsammans med Dyslexiförbundet samt föreläsa på mässan. Vi ser fram emot att få möta många olika personer med nyfikenhet på kompensation. Vi ser fram emot en givande arbetsvecka. Vi hoppas att många hittar oss och att vi ser just Dig på Skolforum!


torsdag 22 oktober 2009

Att skriva sig till läsning

På Skolfront ikväll (läs 091022) var temat : "Att skriva sig till läsning". Ett reportage från Sandviken på samma tema, idéen kommer från Arne Trageton & Mona Wiklander har gjort en egen variant som används i Gävle/Sandviken. Se inslaget Skolfront på UR.Mona Wiklander Kungsgårdsskolan, Sandvikens kommun, vinnare av Guldäpplet 2006

måndag 19 oktober 2009

Plaskis.se

Den 18:e september lanserade Barnens Bokklubb en ny hemsida som vänder sig till barn och ungdomar med lässvårigheter: Plaskis.se

Saxat från hemsidan: "- Vår främsta uppgift är att tilltala alla barn när vi talar om böcker och läsupplevelser. Det är en hjärtefråga för oss. Bokstödet är en naturlig utveckling att ta målgruppen med lässvårigheter på största allvar och erbjuda dem kvalitetsböcker som vi gör till alla andra. " uttalar sig Ann Sköld Nilsson VD på Barnens Bokklubb.

Capturatalk Mobile Dyslexia Solution

You tube videon visar unga elever som berättar om sina erfarenheter av att använda Capturatalk Mobile Software för att stötta dem i deras läsning.


Mobiler, mobiler, mobiler...

Ikväll läser jag icap.nu ´s sajt på nätet, klickar mig febrilt genom den, absorberar varje ord i beskrivningarna som berör mobilens möjligheter...det enda som kan kännas hårt är att en del produkter är dyra. Jag fastnade på "en liten läsmaskin i den ficka" - en beskrivning om programvaran som gör din mobil till skanner med talsyntes...det låter bra....priset var dock högt: 11750kr exl moms. Ta en egen titt på icaps sida om du inte gjort det ännu.

lördag 17 oktober 2009

"Tjatförminskaren"


Personligen är jag övertygad om att den teknik många människor har i sin ficka kommer att bli den mest använda tekniken för de flesta. Även då det gäller funktionsnedsättningar... Ikväll läser jag en artikel i FöräldraKraft (090902) med rubriken: "Mobilen är bästa plattformen för kognitiva svårigheter". I artikeln skriver Valter Bengtsson:

"Ungdomar ser våra hjälpmedel som något som ger dem stöd, trygghet och oberoende utan att göra dem annorlunda. Mobilen är normaliserande, säger Anna-Karin Bergius på Comai.

Enligt artikeln säger en användare att den använder programmet för att den är en "tjatförminskare". Artikeln beskriver två produkter för mobiltelefon: tidshjälpmedel &påminnelsehjälpmedel. Jag har vetskap om att det även finns DAISY program för vissa mobiler...får jag sia om framtiden ligger den i detta fall i mobiltelefonen...unga människor kan tekniken, den här tekniken är allas & inte utpekande & gissa om barn har snabba tummar?
fredag 16 oktober 2009

Nya Milestone

Nu är vi sett den, känt på den & får introduktion av Iris. Nya Milestone upplever vi på Skoldatateket som mer tillgänglig än tidigare. Ia provar - jag bloggar - vilken tur att vi kompletterar varandra!

torsdag 15 oktober 2009

Live Scribe

Efter att ha fått förmånen att e-mentora med specialpedagogiska glagögon på - har tankarna om alla tillgängliga möjligheter strömmat fritt. En man, som arbetar med teknik på den skola jag besökte, tipsade om en av dessa underbara tekniska möjligheter. Han hade bara sett denna tingest, inte fått tag i den. Jag fann den på You Tube - upplev dagens möjlighet med Live Scribe.

Saxat från You Tube info: "...2GB, Java-capable Pulse Smartpen ... The pen records audio as the user takes handwritten notes, then synchs up the sound with the writing. Audio can then be played back when someone taps the pen on paper. The device also converts languages instantly, playing translations out loud through the embedded speaker or displaying the word on its LED screen."

fredag 9 oktober 2009

Mötet med Möjligheternas pedagog

Foto Ulrika J: Möjlighetisera mera

Efter en vecka i upp-tempo var det underbart att få landa jordnära i ett e-mentorskap med såväl specialpedagogiska som interkulturella inslag. Idag har jag haft förmånen att vara i en elevgrupp tillsammans med en pedagog som såg möjligheter. Pedagogen ansåg sig själv vara okunnig om teknik och datorer, men det underbara var pedagogens förhållningssätt... Bara genom pedagogens sätt att vara, att bemöta, att se, att uppmuntra, att samtala med eleverna växte dessa unga männiksor - de blev en person att ta på allvar. Pedagogen visste vad den ville ge eleverna, men inte hur. Jag fick förmånen att komma och visa på vissa delar av hur:et med stöd av teknik - vilken förmån! Den här helgen bär jag med mig att det är idén om möjligheterna, viljan att göra vardagens göranden tillgängliga som bidrar till att visa på god pedagogik. Kan jag inte själv, ber jag någon annan som kan att lära oss, visa på hur vi ska gå tillväga. Tack, för att jag fick möjligheten att uppleva en fantastisk världsmedborgarinsats för skolan i kommunen.

onsdag 7 oktober 2009

Skoldatateket i Strängnäs

Foto Ulrika J: Ia & Lars Olsson

Skoldatateteket i Södertälje var inbjudna att föreläsa i Strängnäs. Spännande att komma till en annan kommun & prata kompensation och teknik. Lars Olsson hade gjort ett fantastiskt förarbete med utskick till skolor & pedagoger, skolledare, politiker och det via alla möjliga kommunikationskanaler. Dessutom har Lars puffat för detta arangemang så sent som i förra veckan. Trots att hans goda insatser kom få åhörare. Vi hoppas att de som kom, fick med sig vidgad kunskap i sitt bagage för goda insatser vad gäller läs- & skriv- samt koncentrationssvårigheter. Jag funderar över vad det är som gör det så svårt för beslutsfattare att ta till sig goda försök att göra vardagen mer tillgänglig för många små människor...I Sverige har vi ca 120 Skoldatateket idag, det är ungefär hälften av våra kommuner som har tagit till sig tillgänglighetstanken. Nu hoppas vi på att Strängnäs följer andra goda exempel!måndag 5 oktober 2009

Trick of Mind

Vad som fångar oss är olika, kanske kan bloggen "Trick of Mind" fånga en del elever. Kanske fångas någon av de tankenötter som serveras på bloggen. Att utmana tanken brukar vara ett sätt att nå en del av de elever som har mycket specifika intresseområden. Jag har förmånen att i mitt arbete få små anekdoter berättade för mig av elever, föräldrar och pedagoger - bakgrunden till att jag hittat just denna blogg med sitt mind baffling, är några av de små guldkorn jag har fått höra genom åren i mitt jobb där elever med specifika kunskaper fått tankenötter att jobba med. Att använda spårket i arbetet med att lösa problemet, ett språkutvecklande arbetssätt...
Utmana tanken - utmana språket!

En nöt att knäcka...

måndag 28 september 2009

"Lyssna på artikeln" med DN

I dagens DN lanserar tidningen sin tjänst "lyssna på artikeln" - jag ler och är lycklig som bara en Skoldatateks nörd kan vara över en sådan tjänst. Den öppnar för möjligheter genom att vara tillgänglig i den teknik som många har i sin byxficka...i mobilttelefonen - underbart DN!

Typsnitt, Spanarna & IKEA

I lördags lyssnade jag på Spanarna som sände från Bok- & biblioteksmässan i Göteborg. En spaning gick ut på att spana på typsnitt...det tände en gnista hos mig. Gnistan tändes inte av titeln på spaningen om typsnittet som min nya identitet, utan att spanaren menade att IKEA, som bytt typsnitt i sin nya katalog hade gjort det för att det var billigare att trycka...om jag nu uppfattat detta rätt... Spanarna menade vidare att det såg inte så proffsigt ut med typsnittet verdana i tryckt form i IKEAs katalog. Inte ord sades om vilka typsnitt som har bäst läsbarhet... Gissa om jag gick igång där jag satt i bilen?! För det forskas på typsnitt och läsbarhet. På Skoldatateket brukar vi rekommendera typsnitt sans seriff, dvs typsnitt utan fötter, krokar & hakar. Times new roman har seriffer & därför rekommenderar vi det inte för dyslektiker att läsa i, vi rekommenderar alltid sans seriff. Verdana är, vad jag vet, ett av de mer läsbara typsnitten. Arial ska också vara mer läsbart än ex times new roman.Läser på nätet att verdana eller georgia, som lanserades ungefär samtidigt är bra det också...men jag är känner inte att georgia appelerar till mig som läsare. Eventuellt för skärmläsning...

Efter att ha arbetat med elever i skolan som har svårigheter att läsa skrivet språk, ögonläsa, tänker jag att ett rent, tydligt & enkelt typsnitt borde göra jobbet lättare. Jag hejar på IKEA, som enligt mitt mycket personliga tycke gör text tillgänglig för fler läsare!

Prova själv - skriv en text på datorn med times new roman och skriv samma text med verdna, lägg de sedan under varandra och se skillnaden...

torsdag 24 september 2009

e-mentor på väg

Det är vad jag borde svara i telefonen när det ringer...e-mentor på väg...det känns bra att vara just på väg. Att få vara ute i våra skolverkverksamheter och visa på, workshoppa, föreläsa, samtala, bara vara, upplysa, ta med ideér att arbeta vidare med, att lyfta allt det underbart fantastiska som görs på våra skolor i kommunen: För det är verkstad i skolan!

Den här veckan har varit i up-tempo. Faktum är att jag har varit på i fyra olika verksamheter och e-mentorat på tre dagar...en del av resultatet ser du här ovan. Det är saxat ur en digital bok som elever & pedagoger i skolår 2 på en skola gjort tillsammans med mig. Just nu delar jag den på nätet med klassens lärare, så vem vet det kanske ser annorlunda ut imorgon? Under eftermiddagen workshoppade jag med pedagoger, som arbetar mot äldre åldrar, om våra kommunlicensprogram på deras hemmaplan. Kul att se hur det blir nästa gång - vi har bokat en serie tillfällen med workshops på den aktuella skolan.

e-mentorskap kan se olika ut beroende på vad verksamheten har för vilja och vad viljan syftar till för göranden. När jag erbjuder ett e-mentorskap gör jag det i samverkan med de övriga e-mentorerna och alla har vi olika spår. Någon kan film & böcker, en annan kan IT i förskolan, någon är fena på google sites & webbresurser, någon är tekniskt bevandrad, någon kan säkerhet och så vidare. Mitt spår är IT och specialpedagogik, med öppen hållning till vad som kan tillföra något för användaren. Gps:er är ett sådant spår just nu... läs tidigare blogginlägg.

Ikväll kryper jag till kojs och är lite små nöjd - varje timme som läggs i en verksamhet känns som en väl investerad timme i mitt arbete. Jag hoppas att vi ses i just din verksamhet på en skola i Södertälje!


tisdag 22 september 2009

Höstdagjämning

Foto Ulrika J: Höstdagjämning

Löven byter färg, lingonen är kokade, kantarellerna ligger på tork på gårdagens nyheter i pappersupplagan, rönnbären är korallröda och hänger i digra klasar från rönnens tunna lavtäckta grenar, barnen har fingervantar på morgonen men inga strumpor i skorna, vinden viner runt husknuten och på min näthinna flimrar tankvärda ord förbi: "I skriftlösa kulturer är den som behärskar det talade ordet hjälte" (B. af Klintberg)...

Idag på morgonen när vi här hemma drog ytterligare ett blad ur almanackan, läste ett av barnen att det var höstdagjämning. Det fick dagens funderingar att gå till denna tid för ett år sedan...

Det har hänt fantastiskt mycket i vår verksamhet sedan dess...

Nu heter verksamheten jag arbetar i förvisso Skoldatateket men vi sorterar i paraplyorganisationen Pedagogiskt centrum - det är verkligen oerhört bra att Skoldatateket kommer in i ett större kommunalt sammanhang. Att, som medarbetare, kunna driva Skoldatatekets hjärtefråga om tillgänglighet i en kontext där frågor kan ventileras i olika storleks ordning i olika sammanhang med & mellan olika parter - är värdefullt.

För ett år sedan fanns inte Pedagogiskt centrum, vi e-mentorer gjorde trevande försök till yttre dialog, e-mentorerna i Södertälje var inte ett begrepp på den digitala arenan, e-mentorerna gjorde trevande och relativt goda framsteg med inre kommunal dialog...PUL-folket, IT-folket & e-mentorerna hade dragningar tillsammans, e-mentorskap startades upp, dokumentation av arbetet bedrevs kontinuerligt...

Det har hänt en del sedan förra höstdagjämningen...jag tänker: Den som behärskar det skrivna ordet är på något vis en liten hjälte...en sjuåring eller en rörelse med medvetna handlingar som syftar till något...

Nu, idag, finns Pedagogiskt centrum och resultatet av årets arbete kan kort och gott bevistas på vår hemsida , e-mentors bloggen, jaglärmigteknik bloggen samt vår Södertälje ning ett socialt nätverk.

måndag 14 september 2009

"Oversold och underused"

Annika Lanz-Andersson berättar för Torbjörn Lundgren om digitala läromedel med förtecken av att de är "oversold and underused". Annika har intresserat sig för digitala läromedel & hur skolan är rustad för detta. Våren 2009 disputerade hon och arbetar vid Göteborgs Universitet vid Institutionen för pedagogik & didaktik.

tisdag 8 september 2009

ADHD & belöningssystemet

Läser DN nu ikväll och att amerikanska forskare för första gången kan bevisa att personer med diagnosen ADHD har ett annorlunda belöningssystem i hjärnan än andra personer. Läs artikeln på DN.se

Talande webb

Det gick inte att ge upp ikväll, jag var bara tvungen att hitta en talsyntes för webbbruk och hos rbu i Browsealoud hittade jag den. Ladda ned och testa Talande webb...

Talande webb erbjuder mer än att bara läsa upp texter från de webbplatser som
är anslutna. Här är några av de funktioner som finns:

 • Det ord som läses upp blir markerat i texten så det är lättare att hänga med
 • Du kan ändra textens färg och bakgrundens färg så att det blir lättare att se och läsa
 • Du kan ändra storleken på texten så att det blir lättare att se och läsa
 • Du kan ändra hastigheten på uppläsningen och göra andra egna inställningar i hjälpmedlet
 • Du kan läsa allt som ligger på webbplatser, även pdf-dokument
 • Du kan välja att styra uppläsningen med musen eller välja att allt blir uppläst automatiskt, medan du gör något annat med händerna
 • Du kan ladda ner texter och spara dem i Mp3-format och sedan lyssna var du vill

Gå in på Funkaportalen för att se vilka webbplatser som är anslutna till talande webb.
En tanke: Om Browsealoud fungerar på ex Google borde det vara ett incitament till att Tänka OM vad gäller lärplattformar, tillgänglighet...

Text to speech widget

Nu när jag fann denna uppläsningsfunktion gratis på nätet, blev jag riktigt lycklig! Efter ett tips och en liten stunds googlande hade jag Text to speech widget att applicera på bland annat blogger, facebook, twitter....nu börjar det likna något vad gäller tillgänglighet. Just den har uppläsningsfunktionen från det här programmet finns inte på svenska, ännu... Just nu kan du få din text översatt & uppläst på följande språk: engelska, ryska, kinesiska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska och spanska. Det är bara att surfa på, ta hem koden, starta upp och testa. Test på min blog - funktionen finns längre ned till vänster. Jag gillar det jag upplever! Nu letar jag vidare efter rösten Elin för att kunna testa den, den lär finnas...