onsdag 8 oktober 2014

Det hjärtat är fullt av

Idag fick jag ett sms. Det kom ifrån en lärare i en klass jag har jobbat i och nu arbetar i relation till som specialpedagog. 

I klassen arbetar alla med IT som verktyg i lärandet, lika självklart som papper, penna, böcker, film, spel etc. I klassen har alla ett konto på NOMP, inloggning till Oxford Owl, inloggning till Inläsningstjänst, ett google konto och tillgång till You Tube, Google Drive, alla kan och delar dokument. De som behöver har ett Legimuskonto på MTM ( Myndigheten för tillgängliga medier). 

Alla har pennor, böcker, papper lika naturligt som de har en dator och / eller en iPad. De som har en iPad har även beprövade appar som stöd i sitt lärande. Genom att vi har arbetat och arbetar medvetet på flera plan med stöd av teknik i lärandet, har fler elever utvecklats, gjort framsteg i sitt lärande, motiverats i sitt lärande och fått en ny självbild.

Idag fick jag som sagt var ett SMS ifrån en av lärarna i gruppen. Det var ett SMS som fick mina glädjetårar att tränga fram... Något som jag tolkar som ett bevis på att IT gör skillnad, en förtroende förklaring när hen fått tillgång till verktyg som gör skillnad i vardagen... 

"Hen ritar guldäpplen när vi jobbar med 3/4 i matten". 


Foto: Cathrine Flemström

söndag 5 oktober 2014

Lycka och teknik

Lyckan när elever ser vinsten i teknik som stöd i lärandet.Höstterminen har bland mycket annat innehållit en process med att hitta lösningar för olika elever som stöd i lärandet. Ett stöd som blir en anpassning av material och lärmiljö, i detta fall ett stöd i lärplattor. Alla elever har rätt att utvecklas och känna växandet samt att få stöd i att övervinna svårigheter.

Idag hade jag uppföljning med några elever angående deras anpassning, teknik som stöd i lärande. Vi gjorde en liten koll av vilka de använder av de appar vi gemensamt installerat efter var och ens behov. De man inte använder, pratar vi om och om vi kommer fram till att de inte passar eleven - tar vi bort dem. De behövs inte, just nu. 

Vi checkar av att Legimus och Inläsningstjänst fungerar som det ska och hjälps åt att hitta vissa boktitlar. Lägger till dessa i bokhyllan. Vi gör det tillsammans.

Sedan tänkte vi högt tillsammans, vad tänker eleverna att de vill ha mer stöd i. Kan appar bli ett stöd i att repetera vissa moment, på ett alternativt sätt? Jo, det kom vi fram till att det kan vara. Sagt och gjort, vi installerade beprövade appar för att förnya och variera repetitionen.

Det sista vi gör är att kolla om det är något mer. Jo, det var det. -"Kan jag få prova tangentbord?". Självfallet! Vi tar fram trådlösa tangentbord och eleverna får testa tillsammans. Ett par vill testa en period, en annan är nöjd med ytans tangentbord på lärplattan att skriva på. Vi bestämmer att vi ska ses igen om två veckor för att följa upp hur det går, vad de gör med plattorna, vad de har för behov i lärandet samt att utvärdera hur det gått med tangentborden.

fredag 3 oktober 2014

Jag läser text, viktig text - multimodlat

Jag läser och funderar runt en text. En av alla viktiga texter. En text som är viktig och text som ska göra avtryck i skolan.

När jag jobbade mig igenom texten "för vilken gång i ordningen vet jag inte", skrev jag så här på Facebook: "Jag fortsätter att arbeta mer med De nya allmänna råden för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och kommer på mig själv med att le nästan lite fånigt nöjt". Det som verkligen stannar kvar i mig, det som drar sig kvar och ger mig kraft i arbetet ser du på bilden nedan.I samband med att jag arbetar med texten om extra anpassningar, lyssnar jag på Skolsnack Didaktik, ett samtal med Elisabeth Ohlsson på tema Inkluderande lärmiljöer - texten i de allmänna råden om extra anpassningar fick mer liv i relation till det samtalet. Här hittar du programmet och kan lyssna direkt om du går till länken "lyssna direkt" på den sida du kommer till. Jag tänker vidare på något som kom upp i det sociala flödet: "Alla lärare misslyckas, det ingår i jobbet. Men vi ger inte upp, vi skyller inte på eleverna. Vi frågar: vad kan jag göra annorlunda?" (Anna Kaya, våren 2013 ur Stehagens bok Språk i alla ämnen, 2014). Allt bildar en helhet; text, ljud, bild…

Jag läser vidare.
Jag läser i Läroplan för grundskolan 2011, Skolans värdegrund och uppdrag:

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov." och "En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika."och "Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som ger att göra framsteg och övervinna svårigheter:". (…)"nya metoder prövas och utvecklas."

Det tar jag med mig när jag läser vidare i de Allmänna råden.

Jag läser Skolverkets Allmänna råd med kommentarer - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdprogram.  När jag läser, kopplar jag till erfarenhet och forskning samt tänker hur jag kan stödja, utveckla och utmana i mitt uppdrag. Jag upplever att jag är en tänkande läsare. När jag läst vill jag sammanfatta texten. Det har jag gjort och lagt min sammanfattning på Scribd som en pdf. Min sammanfattning är min, din kanske ser ut på ett annat sätt. Om du vill kan du ta del av min.