måndag 20 december 2010

Bloggen - ett inkluderande verktyg

Jag är övertygad om att bloggar i skolan är ett sätt att inkludera elever i skrivande sammanhang, bloggen ger oss pedagoger möjlighet att inkludera de elever som har det extra knepigt med att skriva. Efter att ha träffat Liza Greczanik, Gunnesboskolan i Lund, är jag än mer övertygad om bloggen som inkluderande verktyg i skolan.

Men är hon galen- hur tänker hon nu? Ja, det kan man fråga sig - fast inte så länge till. Jag tänker så här:

Att producera text till faktiska mottagare, motiverar skribenten. Att skriva för att meddela sig runt en gemensam uppgift, där alla bidrar med kommentarer. Den tysta kommer kanske till sin rätt, den bullriga kan få visa upp andra förmågor, alla kommer till tals. Att stärka språket, att lära sig att välja språkbruk efter situation, efter vilken typ av text som ska produceras. Förmågor som vi alla behöver öva på, förmågor vi alla behöver i framtiden. Att arbeta med text parallellt med ljud, bild & film. Det vidgade textbegreppet får liv, läroplanens mål blir inte bara mål utan får liv i den verklighet vi befinner oss i tillsammans. Att öva språklig förmåga, social förmåga även i denna form. De som behöver kan använda talsyntesprogram, förresten passar det för alla. Alla kan lyssna på sin text, innan man publicerar den, så att man själv tycker att det låter bra. Kanske kan man göra en ljudfil av texten för att göra sin produktion än mer tillgänglig… Att använda lexikon, ordböcker online… Eleverna får den tid de behöver till att skriva. Det går att skriva hemifrån, från kompisar, från skolan...

Liza sa något den här dagen om bloggen i skolan som jag vill lyfta fram:


"...ger tid till samtal som inte skulle ha blommat annars..."


Bild U. Jonson, bilden är publicerad med föreläsarens tillstånd.
Texten har kommit till efter en dag i Stockholm på temat: "Bloggen möter undervisningen" i regi av Metod & Fakta.

torsdag 25 november 2010

Sjokla, schährmdump & schock...

Sjokla, schährmdump & schock- ett blogginlägg om sociala medier & stavning...

Funderar över de sociala mediernas obarmhärtiga sätt att sätta fokus på bokstäverna… att genom ex de 140 tecken du kan uppdatera din statusrad med på Twitter (microblogg) kommer ditt sätt att skriva, att närma dig orden till mängder av personers kännedom… I en statusuppdatering på Facebook, en kommentar eller rent av i ett blogginlägg syns ditt sätt att skriva… Vad spelar stavning för roll i de textbaserade medierna? Måste vi kunna stava? Är dessa medier uteslutande för de som stavar bra eller finns det plats för ex dyslektier? Hur uppfattas personer som ständigt "miss-stavar", inte av brådska utan av annat skäl? Blir stavningen synonym med dig som person eller spelar innehållet en överordnad roll?

"-Du som som är oerhört verbal, varför blir det så lite skriven text i dina inlämningsuppgifter?" Känns repliken igen? Sudd, radergummi är ett minne blott (?) när det finns rättstavningsprogam, uppslagsverk, talsynteser… Jag ger personligen inte mycket för words egen inbyggda stavningskontroll - den rättar bara sådant den känner igen. Till PC finns Stava Rex & SpellRIght som även känner igen svåra stavfel som "skusku" dvs tjugosju. Till våren ryktas det att dessa program även ska finnas för Mac. Gustavas ordböcker är en digitaluppslagsbok som finns för PC & Mac, den fungerar som en ordbok men det är länkat mellan sv & eng & det finns uppläsningsstöd.
Om du har tillgång till att surfa kan du använda Tyda.se som har, i princip, samma funktioner. Skriva in ett ord, det slås upp, om det är felstavat frågar Tyda om liknande ord eller möjliga ord, klicka & få ordet uppslaget. Lyssna på ordet, se det i fonetisk skrift, få tillgång till synonymer, få det engelska motsvarande ordet klicka dig vidare…
Om du inte gillar Tyda, testa Lexin. Lexin finns på många språk & bakom det står KTH samt Språkrådet. Det finns många olika online varianter, ett öppet lexikon är Folkets Lexikon som växer med våra gemensamma insatser.


För en del personer kan det vara till stor hjälp att lyssna till den text man själv producerat. Det kan vara så att personen kan höra sina egna stavfel eller omkastningar, lyssna sig till om ordföljd eller meningsbyggnad. För detta ändamål kan ett talsyntesprogram vara bra att installera i sin dator. Exempel på program; Claro Read, Word Read Plus, Budgie, CD Ord...

Jag tänker att som individ ha tillgång till tekniken uppgraderar möjligheten till att kunna erövra det skrivna språket & bli sedd som den man faktiskt är bakom bokstäverna...

fredag 5 november 2010

Självhjälp på vägen...


När jag öppnade en av mina brevlådor idag hade jag ett meddelande från "diigogroups" att Britt Hansson vid Skoldatateket i Boden hade lagt den här sajten som bokmärke. Nyfiket klickade jag på länken & jag när jag började läsa blev jag sittandes för att gå igenom sajten. Efter det känner jag att "Självhjälp på vägen" verkligen är en informationsplats på nätet att rekommendera för barn, undgomar, föräldrar, lärare som har eller kommer i kontakt med personer som har eller förmodas ha någon form av funktionsnedsättning inom NPF som ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom mfl.

måndag 18 oktober 2010

Reflektion över en arbetsdag...

"Ikväll tänker jag med tangenterna"...


Efter en dag i lärverktygens tecken på en lokal gymnasieskola, tänker jag stilla på vad jag egentligen fått ynnesten att vara med om idag. Att få möta unga människor som kämpar med sin utbildning, som vill prata om vad som går att göra för att underlätta lärandet, att få ta del av deras viljeakt att ta makten över sin egen lärsituation är något av det finaste jag vet.


Vad har vi då uppehållit oss vid under dagen?
  • DAISY- läsare av olika slag: Telex scholar, Victor Reader Wave, Victor Reader Stream, Milestone 212, för PC Amis & TpB Reader samt Olearia för Mac.
  • Rättstavningsstöd eller orduppslagsverk av olika slag: Stava Rex (PC), SpellRight (PC), Gutavas ordböcker (PC & Mac) samt Tyda & Lexin på nätet.
  • Talsyntesprogrammet Claro Read, eftersom vi har det på kommunlicens i Södertäljetill PC & Word Read Plus till Mac. Då vi även har serviceavtal på detta, kan vi erbjuda våra elever att ladda ned en talsyntes till sin hemdator. Det ger att vi har gått igenom hur det kan gå till att använda talsyntesprogram. jag puffar alltid lite extra för vår lathundssida, då filmformatet brukar var en mycket bra "instruktionsbok".
  • Sen blir det ofta några gratis tips, som ex tankekartsprogram. Jag brukar rekommendera XMinds för PC & MindNode för Mac.
  • Mobiltelefonen har sin givna plats i samtalet och då tittar vi på vad eleven har för mobil & utgår från det. Vi tittar på möjligheter med kameran som anteckningshjälp, om telefonen har bluetooth för att kunna sända över fotoanteckningen av ex tavelanteckningar till datorn, ljudinspelning för att kunna gör ljudanteckningar när man själv läser en text, kalender funktionerna för att stödja "kom-i-håget", ev GPS för att kunna orientera sig i sin närmiljö samt för att kunna använda så att man vågar sig på att ge sig av en bit längre från de välkända platserna, miniräknaren, tidtagning...
  • Ibland bär det av till matematik och då blir det Matteboken.se och eventuellt något spel i multiplikation 
Det finns elever som har mobiler där det finns gratis applikationer att ladda ned som passar deras personliga behov, det finns de elever som har telefoner med Symbian och då kan jag tipsa om Mobile Daisy från Code Factory. Det finns även andra kända telefonmärken med en uppsjö av appar  - men de elever jag möter har ofta en mobiltelefon som de kan göra det allra vanligaste med; ringa, sms:a och lite av det som jag ger som förslag på. Sen brukar det bli lite snack om hur man kan städa sin dator, hur eleverna kan ta upp frågor om mobilen med sina lärare och så vidare.

Efter ett antal samtal, vilka naturligtvis formas efter den individ jag möter, känner jag mig glad över att det finns möjligheter att visa på, sätt att kunna göra lärsituationen mer tillgänglig för fler.

måndag 20 september 2010

livescirbe 2

Foto: Ulrikas Pulse Smartpen test...

Det är så underbart att äntligen få prova att använda en smart penna från livescribe- den är som att få ett chokladägg: 3 överraskningar i 1 !

För knappt ett år sedan fick jag ett tips om den tingesten, jag kollade upp den & fann ett klipp på you tube, jag bloggade om den och tänkte stilla att det kommer att dröja innan vi får den till Sverige...
Idag har jag den i min hand. Pennan används som penna men den är laddad med teknik, pappret är speciellt & har reglage i nedre delen. När jag skriver på pappret, kan jag spela in det som sägs precis när jag skriver en anteckning... för att sedan höra det inspelade när jag "duttar" med pennan på det jag skrev vid inspelningstillfället. Det går inte att beskriva känslan när jag använder pennan, det går bara att ana vad den här typen av teknik kan bidra med vid kunskapande eller medkunskapande...att kunna dela anteckningar via livescribes hemsida...spola framåt, bakåt... ibland är verkligheten bättre än drömmen!

tisdag 31 augusti 2010

Matteboken.se


När jag tog mig tid att titta närmare på Matteboken.se , insåg jag att detta är en sajt att verkligen rekommendera till studenter på gymnasiet som läser Matte A-E. Med alla dessa övningsexempel, gamla nationella prov & alla filmer som stödjer lärandet upplever jag att jag kommer att rekommendera resursen när jag möter elever, studenter, föräldrar & lärare. Alla kan ha glädje av Matteboken.se för att bli mer självständiga i sitt lärande.

måndag 30 augusti 2010

Filmer med Skoldatateket

Här visar Ia Lindberg hur elever med lässvårigheter kan använda en Scanner-penna (from Margareta Hellstrom on Vimeo) för att ha möjlighet att klara sig på mer egen hand i ex matematik.

Nu finns det filmer från Skoldatateket & Pedagogiskt centrum i Södertälje i samarbete med KTH Learning Lab & Margreta Hellström. Du hittar den på Vimeo. Filmerna är producerade i samarbete mellan KTH & Stockholms universitet inom LIKA-projektet.

lördag 21 augusti 2010

Applikationer som stöd...

Den 1:a arbetsveckans bästa fynd på nätet hittade jag på Handikappinstitutets hemsida: Hjälmedelstorget - Kognition. Här kan du ta del av ett arbete av P. Berglund & K. Palaszewska som ger oss vägledning för att hitta stödjande applikationer för alla & för personer med funktionsnedsättning för olika sorts mobiltelefoner. Applikationerna som omnämns kommer från:
  • Ovi Store för Nokia N97
  • Android Market för HTC Magic
  • App Store för iPhone 3GS
Mina tankar springar iväg och tar sin in i skolan... är dessa möjlighetsmaskiner närvarande i skolmiljön? Har vi tillräcklig insikt för att kunna förstå vilken skillnad en "möjlighetsmaskin", i form av en mobiltelefon, kan spela för den enskilda individen? Möjligheterna är här för att vidareutvecklas - är du med på tåget?

Arbetet finns att ladda ned i form av en pdf.

fredag 20 augusti 2010

HI & Kognitiva hjälpmedelKognitionshjälpmedel är till för att underlätta vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Kognitiva svårigheter berör bland annat hur en person tar till sig och bearbetar information och kunskap, hur en person interagerar med den sociala och materiella miljön, hur en person löser problem etc. Kognitiva processer berör: minne, perception, uppmärksamhet, problemlösning, beslutsfattande och emotioner.

För att få lite mer kunskap om hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet för elever med dessa typer av svårigheter kan Hjälpmedelsinstitutets sida (HI) om just, Kognition, vara till stor nytta.


tisdag 17 augusti 2010

Om att "skriva-sig-till-läsning"...

DIU i Almedalen 6/7, Peter Becker from diu redaktion on Vimeo.

Det kommer frågor till oss på Skoldatateket i Södertälje om "att skriva sig till läsning". Under hösten kommer vi i Södertälje att kunna stötta de lokala skolor som vill starta ett projekt med vår kunskap. I september kommer Pedagogiskt centrum att kunna erbjuda en föreläsning på temat (mer info kommer på vår hemsida). Idag lyssnade jag på en kort film från Datorn i UtbildningenVimeo, som tar upp ämnet & reflekterar runt detsamma. Tanken som späds på hos mig är att framtiden är här & skolan måste förhålla sig till det faktum att digitalt lärande är en del av verkligheten.

Om skrivförmåga & skrivglädje i Storbrittaninen finns att läsa på Omvärldsbloggen - det finns även ett inslag om Erica Lövgren på temat Skriva sig till läsning.

måndag 16 augusti 2010

Kort, kort om ADHD


What is ADHD? - Animated Explanations

En kort film om vad ADHD är & hur det kan yttra sig, vad vi bör tänka på när vi bemöter elever som har dessa karaktärsdrag. I filminslaget tar de även upp frågan om subgrupper av ADHD samt de svårigheter som personer med dessa personlighetsdrag ofta får ta itu med. Prova även att göra din egen presentation på Animated Explanations

måndag 9 augusti 2010

En deckare...


I slutet av vårterminen fick jag ett lästips av en vän. Vännen tyckte att jag, som arbetar med specialpedagogik, absolut skulle läsa den här boken med den underliga titeln: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten Om du klickar på länken får du möjlighet att läsa en recension. Min egen reflektion efter att ha läst boken: deckare med huvudperson 15 år & autist. Pojkens liv beskrivs på ett levande sätt & en form av deckare utspelar sig ur hans kaotiska perspektiv, en omvärld som inte förstår hans sätt att tolka den. Om jag fick önska, borde denna pocketbok ingå i kurslitteraturen på lärarutbildningen eller i din egen fortbildning - läs & diskutera med dina kollegor.

måndag 24 maj 2010

Literacy, PLE & grafitti...

Vad är literacy idag? Hur kan elever i behov av särskilt stöd vinna på teknologins intåg i skolan & bli en del av den personliga lärmiljön? Är grafitti literacy? Tankar fångade i stunden...Läs mer om PLE på www.e-mentorerna.blogspot.com PLE & PLE II... tänker att detta You Tube klipp kanske borde heta "Technology and the Terrific Teachers" istället...med tanke på allt som TeachMeet & de pedagoger som frikostigt delade med sig av gör: Terrific Teachers!

tisdag 4 maj 2010

Work Shop om DAISY

Foto: Work Shop på Skoldatateket

Idag har vi work shop på Skoldatateket i Södertälje om att läsa med DAISY (
Vi har Oscar Burman här från Inläsningstjänst som håller i arbetet med att visa på hur vi gör för att använda Victor Reader Stream´s fulla potential, se Oscars presentation. I presentationen kan du som inte var med oss idag få en vägledning till hur du går tillväga för att använda denna typ av DAISY-spelare. Vi som var med tackar Oscar med kollega för de två work shops vi givit tillsammans under våren!

lördag 1 maj 2010

Kollaborativt studieverktyg online

I mitt jobb pratar vi ofta om att elever behövs studiestöd, stöd för tankestrukturer, stöd till att lägga upp sitt skolarbete & vi försöker hitta olika sätt att ge detta stöd på. Ibland räcker det med att göra checklistor att ha fram för sig, ibland gör vi tankekartor för att stödja tanken & strukturen i lärandet, ibland köper vi ett program vi installerar i en dator där vi skapar tankestrukturer... Allt vi gör är bra & idag kan vi göra lite till med stöd av dagens infrastruktur the internet. Personligen funderar jag över vart mitt eget lärande, med övervikt, äger rum idag: på nätet i kollektiva sammanhang, jag tänker gärna med många, får tankar & tänker om, nytt, backar etc. I det här online verktyget Exploratree från FutureLab kan jag tänka högt själv, tänka högt i grupp, spara tankarna, ha dem kvar, logga in till mina tankestrukturer från vilken dator som helst, vart jag än befinner mig...värt att testa! När du skapat ett konto hittar du en video som visar på hur det hela kan gå till.

tisdag 13 april 2010

www.dyslexi.org

Titta in på projektet www.dyslexi.org & låt dig bli inspirerad av Torbjörn Lundgrens tankar om tillgänglighet när det gäller att läsa, att den som har svårigheter att ta till sig text kan tillägna sig information via film & bild: Att layout & formgivning av sajten har betydelse för hur tillgänglig informationen kommer att bli för brukaren. Lyssna till medieprojektledaren bakom projektet med Dyslexiförbundet FMLS´s eventuella & potentiella framtida webbportal i ett You Tube klipp.

torsdag 25 mars 2010

3 dagar i upp tempo

Efter tre dagar som har snurrat på fort, fort, fort sitter jag still (!) på en stol, tittar på sändningen från Nämndtemadagen om Dyslexi / dyskalkyli i Södertälje. Tänker att det är fantastiskt vilka resurser det finns vår kommun! Sedan tänker jag vad gör vi mer av konceptet - hur går vi vidare med den här typen av föreläsningar... En tanke som kom till mig, när jag reflekterade över dagen tillsammans med Annika Frykberg från Rosenborgskolan i Södertälje, är att ta några delar av denna dag & göra miniföredrag och lägga det som pedagogiskt café vid några kvällar under en termin. Då kan vi ge oss i Södertälje möjlighet till att diskutera.

Att sedan se sig själv i samma sändning var oerhört konstigt - det var ju jag precis som jag är i verkliga livet: rörlig med snabba ryck, många ord & tankar...och med teknik som inte fungerar...synd på filmen, men den kommer igen i andra sammanhang. Dessutom fungerar inte ljudet riktigt, det försvinner bitar...och en del exempel har jag plockat från ER alla som jag träffar i olika sammanhang - dessa exempel tackar jag speciellt för bla ex om Mattefabriken.

Tack speciellet till Kerstin Andersson i Gnesta & till Mölnboskolan som frikostigt delade med sig av elevexempel samt inköpsexempel!

Det var tisdagen...det....

Måndag förmiddag ägnade jag åt att packa för 2 dagar: Nämndtemadagen & för kognitionsmässa i Södertälje. Eftermiddagen gav Skoldatateket work shop på kommunlicens progam. Dessa två dagar gick i ett rasande tempo!

Onsdagen kom & med den Kognitions mässa som var arrangerad av Social- och omsorgskontoret i Södertälje stadshus. Det var en fantastisk dag med en strid ström av besökare som intresserade sig för kognitionssvårigheter samt läs- & skrivsvårgheter. Bara det att en person frågade om GPS:er...personen var engagerad i Handikapprådet...möten med människor ger effekter...ibland på oväntat sätt...nu myser jag i min stilla sittande reflektion på min pinnstol i mitt arbetsrum...det är dags för en pressad balja java & dags att fånga dagen...

tisdag 23 mars 2010

Nämndtemadag på ämnet Dyslexi / Dyskalkyli

Idag går det att följa Södertälje utbildningsnämnds temadag på ämnet dyslexi/dyskalkyli via Pedagogiskt centrums livesändning . Var med i rummet / föreläsningarna via chatten!

onsdag 17 mars 2010

Öronläs med biblioteket

En del dagar finns det all anledning att bli glad av att "snubbla" över små filmer på You Tube. En så´n dag är det idag! Filmen "Om att läsa på många sätt" berättar precis det som jag behöver veta om jag skulle uppleva att jag behöver testa att läsa med öronen. Ta en titt på videon.


onsdag 10 mars 2010

Fest för bok

Foto med gammal mobil kan ju diskuteras... ;) det föreställer iaf några av medförfattarna

Igår var det release fest för boken Mina bästa sidor är ordblinda - det är nio kända & framgångsrika svenskar berättar om sina erfarenheter av sin dyslexi. Några av medförfattarna medverkade genom att delta i en form av pratshow som blandades med Erik Winqvists framträdande. Vi från Skoldatateket i Södertälje träffade såväl gamla kända kollegor som nya bekantskaper. En trevlig kväll på ett angeläget tema, i dagens DN på stan kan du läsa mer. Personligen har jag fastnat i kapitlet som Torbjörn Lundgren skrivit "Det tänks i mig". Några ord som jag tar med mig från Lundgrens kapitel är:

"Det tänks alltså i mig. Ständigt dyker det upp tankar, infall & inte minst associationer, som det gäller att fånga i flykten..." (s.57).

Idag på radions P1 intervjuades rapparen Petter angående sin dyslexi, lyssna på P1 Morgon Kända svenskar om dyslexi. Personligen lyssnade jag, nej - upplevde intervjun i morse i bilen på väg till jobbet. Ett tips till er som arbetar med frågor runt läs- & skrivsvårigheter, är att titta på Lilla Aktuellt nu på torsdag den 11 mars 2010. Det kommer att bli ett reportage om dyslexi.

måndag 8 mars 2010

Möjligheternas makapärer

Foto Ulrika J: Mobilkamera, Alpha Smart & DAISY

Solen gassar, talgoxen drillar, snön knarrar under klackarna & jag har förmånen att få e-mentora i utkanten av Södertälje på en gymnasieskola. Fokus ligger på IT & Specialpedagogik med information för så väl pedagoger som elever. De makapärer som framför allt känns angelägna är: mobiltelefonens kamera, Alpha Smarten & DAISY spelaren Victor Reader Stream.

Mobiltelefonens kamera
Den kan fungera som anteckningshjälp. Tanken är att eleverna ska kunna foto genomgångar skrivna på tavlan. Det kan vara svårt att hinna skriva samtidigt som man ska lyssna, det kan vara lätt att förlora fokus och tappa bort sig helt i så väl genomgång som anteckningar. Med mobilkameran som stöd kan man slappna av & lyssna på genomgången för att sedan foto tavlans anteckningar innan läraren suddar och går vidare. En lärare på skolan där jag befinner mig idag, menade att flera kunde använda det här arbetssättet för att påminna sig själva om något i en genomgång eller om de inte hunnit med ett moment, för att kunna göra det en annan dag. Det som är bra för några, kan vara bra för alla!

En digital skrivbok för den som har skrivsvårigheter av något slag eller om man så vill; ett fokus hjälpmedel.
När jag visar & berättar om Alpha Smarten säger många menande att det vore väl bättre med en note book. Men se, nä - inte alltid säger jag då. Det beror på i vilket syfte man ska använda tekniken. En Note book kan vara fantastisk för den som klarar av att ha många bollar i luften utan att tappa fokus på den primära uppgiften, men förödande för den som behöver få göra en sak i sänder. Som skrivhjälpmedel, då det är svårt att forma bokstäver så att de blir läsliga, är Alpha Smarten i mitt tycke, en oöverträffad inkluderande stödjande makapär! Varför då? Jo, den behöver inte elnätsanlsutas, det går att sitta med den vart som helst & skriva, den tar 500 A4 sidor för delat på 8 filer, sparar & stänger av sig själv (om jag skulle glömma), relativt stöt tålig & lätt att använda! Idag fick jag återkoppling på Alpha Smarten från ett par pedagoger som omtalade elevers & sina egna oerhört positiva erfarenheter - jag har även fått mejl med glada tillrop!

En fantastisk liten makapär som innehåller DAISY- spelare, diktafon & talsyntes. Elever som testat den upplever att den ger "tid över", dvs att det går att läsa en text på kortare tid med öronen än vad det gör att läsa den med ögonen, så att de sparar tid. Någon berättar att de ögon- & öronläser parallellt samtidigt som de gör understrykningar av sån´t de upplever vara viktigt i texten och sedan läser på det viktiga. En annan menar att text som upplevts som övermäktig går att att till sig genom att läsa med öronen, istället för med ögonen.

Under dagen har jag mött många mycket positiva pedagoger, som ser potential i det vi kallar Alternativa verktyg eller som jag för dagen kallar: Möjligheternas makapärer.


torsdag 25 februari 2010

Boktips

Titeln utkommer den 9:e mars på UR förlag, enligt uppgift har boken fokus på det som är gott. Fokus på att olikheter berikar & på sajten för Dyslexiprojektet beskriver man en dyslektisk begåvning - det upplever jag som lovande vad gäller den kommande boken. Håll utkik den 9:e mars!

torsdag 18 februari 2010

Frågan om något för skolan on line...

Sista tiden när jag har varit ute på skolor på det vi kallar för e-mentorskap i Södertälje, dvs att arbeta med att visa på hur man kan arbeta med IKT & specialpedagogik i skolan har jag fått fler och fler frågor om on line spel eller övningar. Många gillar Sebran & Mini Sebran från Marianne Wartoft AB. Matte är det många som frågar efter, ett on line spel som jag fick ett tips om i början av veckan är Mattefabriken. I nuläget är det gratis och du skapar ett medlemsskap sedan kan du testa och låta eleverna spela. Det går att spela mot andra på andra skolor. Enligt min tipsare hade en av deras elever gjort 4000 uppgifter på en vecka - det kallar jag motivation!

När jag nu ändå är igång kan jag tipsa om två platser på nätet där det finns en del bra övningar. Ta en titt på Lumosity Brain Games & kanske även på Sheppard Software Brain Games.

Min upplevelse är att det efterfrågas tips om vad som kan finnas i molnet, on line, för skolan. Det finns mängder, det är bara att börja leta, helst planlöst för du vet aldrig vart det kan leda dig - det enda du kan vara säker på är att det är spännade, kul, utmananade och att det tar tid...så dela med dig av dina fynd på något sätt på nätet. Ett sätt är att starta en bokmärkes samling och dela den med resten av världen: http://delicious.com/ eller kanske http://www.diigo.com . DÅ får du tillgång till ett underbart länk bibliotek - sätt ingång och bokmärk!

fredag 12 februari 2010

Nedladdningsbar elevlicens i Södertälje

Äntligen är det verklighet: nedladdningsbar elevlicens på talsyntesprogram i Södertälje!

Då Skoldatateket i Södertälje länge arbetat för att vi skall kunna ha en service mer än förväntat till våra brukare - eleverna - är det med glädje vi nu kan erbjuda våra elever, som har behov av uppläsningsstöd, möjligheten att ha en version av talsyntesen i sin hemdator. För att få tillgång till Elevlicensen behöver vårdnadshavaren kontakta Skoldatateket för att få användarnamn & lösenord.

Själva uppläsningsstödet som elevlicens finner du som brukare på Södertälje kommuns hemsida. Tryck på knappen "Lyssna", då öppnar sig en verktygsrad och i den trycker du på knappen för Elevlicens. Det är nu du behöver ha användarnamn samt lösenord från oss på Skoldatateket.För få tillgång till dessa uppgifter - hör av dig till min kollega Ia Lindberg eller mig, våra kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

tisdag 2 februari 2010

Snökaos, sjukhus & distans lärande

Foto Ulrika J: Snökaos & att bygga för kommunikation...

I måndags, den allra första februaridagen detta år, var det snökaos i vår del av landet: Mälardalen. På morgonen ringde telefonen, det bokade besöket till Skoldatateket var försenat pga snökaos eller förseningar i tågtrafiken pga av snökoas & kyla. Det gav mig, som hoppat in för en kollega, en stunds reflektionstid. Jag hann fundera på vad sjukhuslärare egentligen gör i sitt arbete, för det var sjukhuslärare som skulle gästa oss i Södertälje denna snöiga dag.

Vad kan de vilja ha med sig från vår verksamhet? Vad kan de vara i behov för typ av redskap? Lite fanns antecknat på kontoret...hjälpsam, snuvig kollega tänkte högt med mig i telefon en stund...bra för att få ideér!

Så kom tre glada, men varma lärare från någonstans i Mälardalen på besök. Vilken härlig dag vi fick tillsammans - samtalet flöt på, intensivt utforskande av vilka typer av resurser de kunde ha nytta av i sitt värv. Det var oerhört spännande att få ta del av ett annat sätt arbeta på: korta möten med sjukskrivna elever, längre kontakter med långtidssjukskrivna, distansundervisning per mejl...kunde vi hitta andra former?

Dagen kom att innehålla allt från webbresurser till alternativa verktyg, DAISY & inlästaläromedel, skrivhjälpmedel, talsyntesprogram, rättstavning, tidshjälpmedel, orienteringshjälpmedel, mobiltelefoner & sist men inte minst kom vi in på sociala nätverk samt att dela dokument på nätet. Det ska bli intressant att träffa det här gänget igen om några veckor, för att då se vad som hänt. Vad de har för reflektioner, vad de har för frågor, vad de har testat i sin vardag som sjukhuslärare. Hur de bygger för kommunikation i vardagen...

lördag 30 januari 2010

Bamboo II

Bamboo intresserade många av oss på Skoldatateken under Skolforum 2009. Sist jag bloggade om det var det under rubriken Bamboo, och då var tankarna i multitouch kontroller. Idag har tankarna svävat iväg och jag funderar på verktyget som skrivhjälpmedel för den person, vårat fall elev, som har skrivsvårigheter...att skriva på en yta för hand och få plattan att känna igen min handstil - för att överföra min handstil till "maskinskrivna" bokstavstecken i datorn...det vore inte dumt! Frågan är hur bra utrustningen klarar av att tolka handskrift... Vi provade på mässan och var en aning förvånade av hur pass bra våra handstilar lästes av. Om någon testat den i undervisningssammanhang - skriv & berätta i en kommentar!För mer information om plattan gå till Bamboo Fun.

måndag 25 januari 2010

Apparater, läsning & samtal om lärandet

Foto Ulrika J: Läsning påverkar ditt barns utveckling...

Nu har vi arbetat i några veckor och de mesta rullar på med e-mentorskaps bokningar ute på skolorna i kommunen, kurser ska förberedas, inköp av teknik för förevisning hanteras, webbkonferens, förberedelser för träffar där vi är med och diskuterar läsa, skriva, räkna- statsningen lokalt...kundkonsultationer av såväl logopeder som pedagoger, elever & familjer...det är som vanligt - nästan!

Det jag personligen upplever skiljer sig åt är att allt fler hör av sig, från olika parter, och vill ha stöd i vart de kan vända sig för att få tips om hur man gör...hur man gör vad? Ja, vad är alternativa verktyg, hur läser man med alternativa verktyg, vart står informationen att finna etc...

Alla de e-mentorskap jag har förmånen att få driva på skolor i vår kommun, har någon form av specialpedagogiska förtecken - men de ser alla oerhört olika ut. Alla mentorskap formas efter den aktuella verksamheten och det vi bestämmer att vi ska arbeta med. Det kan vara allt från att handleda pedagoger i IKT med Skoldatateks "glasögon" via workshops för pedagoger och/eller elever till att samtala med elever individuellt om hur de kan lära sig att använda tillgänglig teknik.

Bilden till det här blogginlägget vill jag kommentera, eftersom det påstås att läsning kan skapa beroende & påverka våra barns utveckling - vilket de flesta tolkar positivt: Vi är ju läsande! Nu slår jag en tanke-kullerbytta och funderar på hur vi skapar, kanske lite slarvigt uttryckt, ovilja till läsning och därmed skadar våra barns utveckling...det med tanke på vad en äldre elev sa till mig under ett samtal om dyslexi för ett tag sedan: "...du skulle bara veta hur det är att läsa som en sexåring, när man är 19..."

Det ger perspektiv på fotos bild av en text, som menar väl men som kan bli så fel i fel kontext...vad händer med de barn som inte får möjlighet att bli medlemmar i läsarnas förening, inte heller får möjlighet att dela det underbara i att bli beroende av att läsa och att bli påverkad av texters innehåll, kanske för livet...

Hur ska vi kunna ge upplevelsen av ord sammankittade till meningar, till stycken, till kapitel, till noveller, till romaner till fler personer?
Skoldatateket kan låna ut apparater som kan stödja läsning en kort tid - men sen? Vad händer sen, när lånetiden är slut? Kanske har eleven fått en diagnos dyslexi & kanske har eleven fått en talsyntesprogramvara att få text uppläst med i datorn...vad händer om eleven inte har en dator att sätta in programmet !?! Om eleven har, exempelvis, en stationärdator att sätta talsyntesen i för uppläsningsstöd: tar eleven då med sig den stationära datorn i sängen för att lust-läsa?! Skulle jag göra det? Skulle du? När det finns tillgänglig teknik som små nätta daisyspelare, som är till för att öronläsa med. Hur ska en person med lässvårigheter bli en beroende läsare om personen inte får chansen att lust läsa på mer lika villkor...nu tänker jag vem skulle vägra en blind person blindskrift år 2010?

söndag 10 januari 2010

Språk, tal & dyslexi

Landstinget i Uppsala har en bra sajt, där de samlat frågeställningar angående språk, tal & dyslexi. Det kan vara svårt att veta om det egna barnet har en normal tal/språkutveckling och det går att finna något som ger en fingervisning på denna sajt. Vidare har Uppsala bland annat beskrivit vad man som förälder kan göra för sitt barn om det visar sig ha läs- & skrivsvårigheter, de berättar om kompensation, om språkstörning och de berättar om vart det går att få stöd & hjälp. Det som tilltalar mig är att de framför allt utgår från att beskriva det som betraktas som normal utveckling, för att veta om ett barn avviker måste vi ha kunskap om vad som anses vara en "standard" utveckling. Gå till Uppsala Landsting och ta del av deras information!

lördag 9 januari 2010

Underbara framtid

Foto Ulrika J: Att blicka framåt

Att stå bakom en trädstam och kika fram, att undra vad utsikten skall ha att bjuda på, att vara nyfiken nog att kliva fram och tänka: Jaha, här står vi och någonstans ska vi...

Året som vi har bakom oss på Skoldatateket har bjudit på det allra mesta: besökare, elever, föräldrar, pedagoger, logopeder, specialpedagoger, andra Skoldatatek, SPSM, FMLS, Dyslexiföreningen, Skolporten, grundskolor, förskolor, gymnasiekskolor, föreläsningar, teknikmässan BETT, Riksmöte i Luleå, studiebesök hos oss och av oss hos andra, e-mentorskap med specialpedagogiska förtecken, bloggande, twittrande, You Tube, arbete på mässor, deltagande i olika sociala nätverk, kurser, workshops...det har hänt enormt mycket under året som passerat.

Nu ser vi, Ia & jag själv, fram emot ett nytt spännande verksamhetsår med mängder av tillfällen till samtal, möten, träffar, nätverkande, erfarenhetsutbyte, ny kunskap...ett flöde av aktiviteter på Skoldatateket & Pedagogiskt centrum.

En del nyheter vill jag försiktigt puffa för...fler kurser & workshops på fler efterfrågade teman under våren, Södertälje har även en uppgraderad kommunlicens från WordRead Plus till ClaroRead v5. Den uppgraderingen har flera små fina finesser...vi har bland annat tecknat ett serviceavtal och det innebär att alla elever som är i behov av talsyntes kan ladda hem den kostnadsfritt. Det kommer mer information jan/feb 2010. Det går att boka kundkonsultation hos oss samt att boka in e-mentorskap för handledning på plats ute på skolorna i vår kommun. Vi tar emot bokade studiebesök och naturligtvis hoppas vi att alla som arbetar i Södertälje kommuns pedagogiska verksamheter går med i Pedagogiskt centrums socialanätverk Telgepedagogerna.ning.

Väl mött på Skoldatateket i Södertälje!