torsdag 25 mars 2010

3 dagar i upp tempo

Efter tre dagar som har snurrat på fort, fort, fort sitter jag still (!) på en stol, tittar på sändningen från Nämndtemadagen om Dyslexi / dyskalkyli i Södertälje. Tänker att det är fantastiskt vilka resurser det finns vår kommun! Sedan tänker jag vad gör vi mer av konceptet - hur går vi vidare med den här typen av föreläsningar... En tanke som kom till mig, när jag reflekterade över dagen tillsammans med Annika Frykberg från Rosenborgskolan i Södertälje, är att ta några delar av denna dag & göra miniföredrag och lägga det som pedagogiskt café vid några kvällar under en termin. Då kan vi ge oss i Södertälje möjlighet till att diskutera.

Att sedan se sig själv i samma sändning var oerhört konstigt - det var ju jag precis som jag är i verkliga livet: rörlig med snabba ryck, många ord & tankar...och med teknik som inte fungerar...synd på filmen, men den kommer igen i andra sammanhang. Dessutom fungerar inte ljudet riktigt, det försvinner bitar...och en del exempel har jag plockat från ER alla som jag träffar i olika sammanhang - dessa exempel tackar jag speciellt för bla ex om Mattefabriken.

Tack speciellet till Kerstin Andersson i Gnesta & till Mölnboskolan som frikostigt delade med sig av elevexempel samt inköpsexempel!

Det var tisdagen...det....

Måndag förmiddag ägnade jag åt att packa för 2 dagar: Nämndtemadagen & för kognitionsmässa i Södertälje. Eftermiddagen gav Skoldatateket work shop på kommunlicens progam. Dessa två dagar gick i ett rasande tempo!

Onsdagen kom & med den Kognitions mässa som var arrangerad av Social- och omsorgskontoret i Södertälje stadshus. Det var en fantastisk dag med en strid ström av besökare som intresserade sig för kognitionssvårigheter samt läs- & skrivsvårgheter. Bara det att en person frågade om GPS:er...personen var engagerad i Handikapprådet...möten med människor ger effekter...ibland på oväntat sätt...nu myser jag i min stilla sittande reflektion på min pinnstol i mitt arbetsrum...det är dags för en pressad balja java & dags att fånga dagen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar