måndag 14 april 2014

Sanoma onlineböcker i iPaden

Under vårterminen 2014 kan de lärare som arbetar med iPads i sina klasser eller de elever som har iPads som stöd i lärandet, testa att använda ett urval online böcker från Sanoma Utbildning gratis. Du som lärare ansöker via denna länk enligt instruktionerna och får sedan licensnycklar vilka du aktiverar via Sanomas app.

Funktioner i Sanomas online böcker via iPad
Personligen tänker jag på de elever som har extra behov av tydlighet och struktur när de arbetar, de som behöver lyssna på text för att kunna ta till sig innehållet samt att kunna anteckna direkt i boken. På så vis finns det jag behöver på en och samma plats.

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (...) En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen kan ska utformas på samma sätt överallt eller skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för dem so  av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika" ur Lgr11 s. 8 Skolans värdegrund och uppdrag.