tisdag 31 augusti 2010

Matteboken.se


När jag tog mig tid att titta närmare på Matteboken.se , insåg jag att detta är en sajt att verkligen rekommendera till studenter på gymnasiet som läser Matte A-E. Med alla dessa övningsexempel, gamla nationella prov & alla filmer som stödjer lärandet upplever jag att jag kommer att rekommendera resursen när jag möter elever, studenter, föräldrar & lärare. Alla kan ha glädje av Matteboken.se för att bli mer självständiga i sitt lärande.

måndag 30 augusti 2010

Filmer med Skoldatateket

Här visar Ia Lindberg hur elever med lässvårigheter kan använda en Scanner-penna (from Margareta Hellstrom on Vimeo) för att ha möjlighet att klara sig på mer egen hand i ex matematik.

Nu finns det filmer från Skoldatateket & Pedagogiskt centrum i Södertälje i samarbete med KTH Learning Lab & Margreta Hellström. Du hittar den på Vimeo. Filmerna är producerade i samarbete mellan KTH & Stockholms universitet inom LIKA-projektet.

lördag 21 augusti 2010

Applikationer som stöd...

Den 1:a arbetsveckans bästa fynd på nätet hittade jag på Handikappinstitutets hemsida: Hjälmedelstorget - Kognition. Här kan du ta del av ett arbete av P. Berglund & K. Palaszewska som ger oss vägledning för att hitta stödjande applikationer för alla & för personer med funktionsnedsättning för olika sorts mobiltelefoner. Applikationerna som omnämns kommer från:
  • Ovi Store för Nokia N97
  • Android Market för HTC Magic
  • App Store för iPhone 3GS
Mina tankar springar iväg och tar sin in i skolan... är dessa möjlighetsmaskiner närvarande i skolmiljön? Har vi tillräcklig insikt för att kunna förstå vilken skillnad en "möjlighetsmaskin", i form av en mobiltelefon, kan spela för den enskilda individen? Möjligheterna är här för att vidareutvecklas - är du med på tåget?

Arbetet finns att ladda ned i form av en pdf.

fredag 20 augusti 2010

HI & Kognitiva hjälpmedelKognitionshjälpmedel är till för att underlätta vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Kognitiva svårigheter berör bland annat hur en person tar till sig och bearbetar information och kunskap, hur en person interagerar med den sociala och materiella miljön, hur en person löser problem etc. Kognitiva processer berör: minne, perception, uppmärksamhet, problemlösning, beslutsfattande och emotioner.

För att få lite mer kunskap om hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet för elever med dessa typer av svårigheter kan Hjälpmedelsinstitutets sida (HI) om just, Kognition, vara till stor nytta.


tisdag 17 augusti 2010

Om att "skriva-sig-till-läsning"...

DIU i Almedalen 6/7, Peter Becker from diu redaktion on Vimeo.

Det kommer frågor till oss på Skoldatateket i Södertälje om "att skriva sig till läsning". Under hösten kommer vi i Södertälje att kunna stötta de lokala skolor som vill starta ett projekt med vår kunskap. I september kommer Pedagogiskt centrum att kunna erbjuda en föreläsning på temat (mer info kommer på vår hemsida). Idag lyssnade jag på en kort film från Datorn i UtbildningenVimeo, som tar upp ämnet & reflekterar runt detsamma. Tanken som späds på hos mig är att framtiden är här & skolan måste förhålla sig till det faktum att digitalt lärande är en del av verkligheten.

Om skrivförmåga & skrivglädje i Storbrittaninen finns att läsa på Omvärldsbloggen - det finns även ett inslag om Erica Lövgren på temat Skriva sig till läsning.

måndag 16 augusti 2010

Kort, kort om ADHD


What is ADHD? - Animated Explanations

En kort film om vad ADHD är & hur det kan yttra sig, vad vi bör tänka på när vi bemöter elever som har dessa karaktärsdrag. I filminslaget tar de även upp frågan om subgrupper av ADHD samt de svårigheter som personer med dessa personlighetsdrag ofta får ta itu med. Prova även att göra din egen presentation på Animated Explanations

måndag 9 augusti 2010

En deckare...


I slutet av vårterminen fick jag ett lästips av en vän. Vännen tyckte att jag, som arbetar med specialpedagogik, absolut skulle läsa den här boken med den underliga titeln: Den besynnerliga händelsen med hunden om natten Om du klickar på länken får du möjlighet att läsa en recension. Min egen reflektion efter att ha läst boken: deckare med huvudperson 15 år & autist. Pojkens liv beskrivs på ett levande sätt & en form av deckare utspelar sig ur hans kaotiska perspektiv, en omvärld som inte förstår hans sätt att tolka den. Om jag fick önska, borde denna pocketbok ingå i kurslitteraturen på lärarutbildningen eller i din egen fortbildning - läs & diskutera med dina kollegor.