torsdag 11 december 2014

Vad är Skoldatatek?

Yes, nätverket är tillbaka och håller - nu uppdateras iPads i långa banor och nya appar installeras efter behov hos användarna det vill säga våra elever. En elev behöver fylla på sin verktygslåda men en skannerapp, behovet är att kunna klara av att hantera korta texter som kommer upp under skoldagen. Att göra dessa tillgängliga med ett enkelt handgrepp och på egen hand. Vi väljer appen Prizmo, som skannar och läser upp texten. Det finurliga är att vi kan skanna texter på olika språk och få dem upplästa. I årskurs 6 har elever nytta av att ha flera röster inlagda, för så väl svenska som engelska och även ett modernt språk: franska, tyska eller spanska. Appen fungerar klockrent för deras behov!


Foto Ulrika Jonson

Några andra elever behöver en översättningsapp med röstigenkänningsfunktion, så det installerar vi tillsammans till dem. Valet faller på iTranslate Vocie. Den här appen har jag berättat om i tidigare inlägg. Så fortsätter en del av dagen med uppdateringar, instruktioner om hur man använder apparna, träna på att handhavandet och att följa upp hur det går för eleverna. Fungerar tekniken som det stöd den var tänkt att göra? Någon elev tittar förbi Lärstudion och undrar om operativet är uppdaterat, vill hänga en stund och bara vara. Kanske kommer det en fråga eller en tanke. En annan liten elev tittar in tillsammans med en lärare, vill bara kolla lite på "den jättestora TV-skärmen", hänga upp och ned i soffan och fråga tusen och en frågor - relationer byggs

Årskurs ett har ett skriande behov av att kunna skriva ut elevernas alster på en skrivare i närhet till deras lokaler, eleverna skriver sig till läsning och de behöver arbeta vidare med sina texter. En AirPrint skrivare behöver de ha. Jag skriver en tweet till rektorn och får svar: Jodå, det finns. Den installerar vi, så fort som möjligt. Imorgon ska Skoldatateket i Södertäljes webb få en ny undersida med länkar, andra skolor ska få svar på frågor, förfrågningar de sänt till oss bland annat angående inlästa läromedel , om och när Valla kan ta emot skolans representanter på ett inspirationsbesök… 

Det ska planeras för ett litteratur- och filmprojket tillsammans med skolans bibliotekarie Stina och programmeringsprojektet för de yngsta ska tas till nästa nivå i samklang med Kam på NTA. Jag ska väl hinna klämma in att ta fram förslag på några appar för Alternativ Kompletterande Kommunikation också...

Vad har Skoldateteket varit? Vad är Skoldatateket idag? Vad kan Skoldatateket bli? frågar jag mig själv och loggar ut för ikväll.

Write to Read nystart på Valla

Där jag nu arbetar har hösten varit full av förändringar. Organisationsförändringar tar tid, prioriteringar görs - en del moment överskuggas av andra...

Men nu har årskurs 1 på Vallaskolan nystartat att skriva sig till läsning. 40 elever, tre lärare och jag har ynnesten att lära tillsammans. Teknik, didaktik och arbetssätt går hand i hand när vi gemensamt arbetar oss fram genom ljud, bokstäver, bilder... Idag var det tre moment eleverna arbetade med:


Flitens lampa lyser runt läs- och skrivarparen, ett ivrigt sorl lägger sig som en lycklig matta i rummen årskursen disponerar över.


Gissa vad barnen jobbat med för ord? 
När eleverna kom till momentet att arbeta med tekniken som stöd i ljudanslysen, utbryter små muntra fniss…


Att dela, arbeta i par och turas om är en självklarhet. Appen eleverna arbetar med på bilden heter Bokstavspussel.

Årskurs 1 på Vallaskolan återkommer i mina inlägg, för de ska vi följa - så klart! 

onsdag 10 december 2014

Alla behöver återkoppling

Det kom ett meddelande i en av alla inkorgar på ett av alla sociala medier - ett meddelande från en lärare i vårt avlånga land. En lärare som inte bara sett och läst om den Julkalender som Ida Söderman och jag skapat inför decembermånad detta år, utan en lärare som gör veckouppdragen med sin elevgrupp. Med tillåtelse av läraren vill jag lyfta fram vikten av att dela med sig, styrkan i att ta del av och hur viktigt det är för alla att få återkoppling på ett arbete.

Så här skrev läraren 1 december i Facebook gruppen Att skriva sig till läsning:
"Så är vi igång - brev från Paddy om första veckan och de fem första QR.koderna! TrollME var en succé hos våra 2:or."
Bild publicerad med Petras tillstånd

I torsdags fick jag ett längre meddelande från Petra Erkelius, lärare på Söderbaumska skolan i Falun, och hon skrev så här:

"50 ungar har nästan hela dagen varit upptagna av StripDesigner och jobbat tre och tre runt sammanlagt 17 IPads. Jag har lärt mig massor, hunnit se mångas förmågor och nu ligger alla deras resultat i deras Unikum-lärlogg som ett underlag i sv, te och bild! Här är ett exempel. Tack för att ni lade ut denna kalender- vi har så kul!".

Till meddelandet hörde den här bilden:

Bild publicerad med tillstånd av Petra


Petra skrev även att detta är ett arbete av en årskurs 2 och det är deras första digitala berättelse.

Den här återkopplingen gör både mig och Ida oerhört varma i hjärtat, glada och stolta - återkoppling behöver alla. Det här blogginlägget är vår återkoppling till Er elever i årskurs 2 på Söderbaumska skolan i Falun.måndag 8 december 2014

Nystart för Södertälje Skoldatatek

Fredagen den 5 december var det så dags att nyöppna Södertälje Skoldatatek. Skoldatateket öppnas i nytappning, beläget på en av Södertäljes kommunala grundskolor och ska vara en praktiknära verksamhet. Det vill säga, en verksamhet som lever i en skolorganisation som kan stå som exempel och modell för hur en annan skolorganisation kan bygga en stödstruktur för hur teknik kan användas för att gynna lärandet för alla elever i allmänhet och vissa elever i synnerhet. Att ha en modell att utgå ifrån när en skola bygger egen digitalmiljö utifrån sina lokala förutsättningar.

Foto: Ulrika Jonson

Första dagen var det Lina grundskola som besökte oss på Vallaskolan och Skoldatateket. Skolans representanter hade frågor runt kommunlicens program, stödjande appar för iOS och för Android, struktur på hur man kan tänka runt tekniken i grupp och för individ, samt avtal med Inläsningstjänst.

Jag upplever på den återkoppling jag fått, att det blev ett givande besök för båda parter. Vi förde lärande kollegiala samtal runt vad vi har för förutsättningar att skapa en digitallärmiljö som kan gagna lärandet. 

Skoldatateket tackar för förtroendet och hälsar hjärtligt lycka till med förhoppningar om fortsatt lärande samtal.

Läs mer om Skoldatatek nationellt på www.skoldatatek.se