måndag 8 december 2014

Nystart för Södertälje Skoldatatek

Fredagen den 5 december var det så dags att nyöppna Södertälje Skoldatatek. Skoldatateket öppnas i nytappning, beläget på en av Södertäljes kommunala grundskolor och ska vara en praktiknära verksamhet. Det vill säga, en verksamhet som lever i en skolorganisation som kan stå som exempel och modell för hur en annan skolorganisation kan bygga en stödstruktur för hur teknik kan användas för att gynna lärandet för alla elever i allmänhet och vissa elever i synnerhet. Att ha en modell att utgå ifrån när en skola bygger egen digitalmiljö utifrån sina lokala förutsättningar.

Foto: Ulrika Jonson

Första dagen var det Lina grundskola som besökte oss på Vallaskolan och Skoldatateket. Skolans representanter hade frågor runt kommunlicens program, stödjande appar för iOS och för Android, struktur på hur man kan tänka runt tekniken i grupp och för individ, samt avtal med Inläsningstjänst.

Jag upplever på den återkoppling jag fått, att det blev ett givande besök för båda parter. Vi förde lärande kollegiala samtal runt vad vi har för förutsättningar att skapa en digitallärmiljö som kan gagna lärandet. 

Skoldatateket tackar för förtroendet och hälsar hjärtligt lycka till med förhoppningar om fortsatt lärande samtal.

Läs mer om Skoldatatek nationellt på www.skoldatatek.se 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar