torsdag 16 juli 2009

Hur kan det vra att ha dyslexia?Ett You Tube klipp från Covstudent "What is it like to have dyslexia? Animations & Illustrations" . Det ger perspektiv på hur dyslexi kan upplevas...

Nytt från e-mentorerna...


Väl tillbaka i den svenska myllan, finner jag att mina e-mentorskollegor inte ligger på latsidan... trots sommar, sol & bad ;-)


Ta del av den nya, informativa, enkla, direkta bloggen om hur du lär dig att använda teknik för att e-jobba i undervinsing: jaglärmigteknik