lördag 30 januari 2010

Bamboo II

Bamboo intresserade många av oss på Skoldatateken under Skolforum 2009. Sist jag bloggade om det var det under rubriken Bamboo, och då var tankarna i multitouch kontroller. Idag har tankarna svävat iväg och jag funderar på verktyget som skrivhjälpmedel för den person, vårat fall elev, som har skrivsvårigheter...att skriva på en yta för hand och få plattan att känna igen min handstil - för att överföra min handstil till "maskinskrivna" bokstavstecken i datorn...det vore inte dumt! Frågan är hur bra utrustningen klarar av att tolka handskrift... Vi provade på mässan och var en aning förvånade av hur pass bra våra handstilar lästes av. Om någon testat den i undervisningssammanhang - skriv & berätta i en kommentar!För mer information om plattan gå till Bamboo Fun.

måndag 25 januari 2010

Apparater, läsning & samtal om lärandet

Foto Ulrika J: Läsning påverkar ditt barns utveckling...

Nu har vi arbetat i några veckor och de mesta rullar på med e-mentorskaps bokningar ute på skolorna i kommunen, kurser ska förberedas, inköp av teknik för förevisning hanteras, webbkonferens, förberedelser för träffar där vi är med och diskuterar läsa, skriva, räkna- statsningen lokalt...kundkonsultationer av såväl logopeder som pedagoger, elever & familjer...det är som vanligt - nästan!

Det jag personligen upplever skiljer sig åt är att allt fler hör av sig, från olika parter, och vill ha stöd i vart de kan vända sig för att få tips om hur man gör...hur man gör vad? Ja, vad är alternativa verktyg, hur läser man med alternativa verktyg, vart står informationen att finna etc...

Alla de e-mentorskap jag har förmånen att få driva på skolor i vår kommun, har någon form av specialpedagogiska förtecken - men de ser alla oerhört olika ut. Alla mentorskap formas efter den aktuella verksamheten och det vi bestämmer att vi ska arbeta med. Det kan vara allt från att handleda pedagoger i IKT med Skoldatateks "glasögon" via workshops för pedagoger och/eller elever till att samtala med elever individuellt om hur de kan lära sig att använda tillgänglig teknik.

Bilden till det här blogginlägget vill jag kommentera, eftersom det påstås att läsning kan skapa beroende & påverka våra barns utveckling - vilket de flesta tolkar positivt: Vi är ju läsande! Nu slår jag en tanke-kullerbytta och funderar på hur vi skapar, kanske lite slarvigt uttryckt, ovilja till läsning och därmed skadar våra barns utveckling...det med tanke på vad en äldre elev sa till mig under ett samtal om dyslexi för ett tag sedan: "...du skulle bara veta hur det är att läsa som en sexåring, när man är 19..."

Det ger perspektiv på fotos bild av en text, som menar väl men som kan bli så fel i fel kontext...vad händer med de barn som inte får möjlighet att bli medlemmar i läsarnas förening, inte heller får möjlighet att dela det underbara i att bli beroende av att läsa och att bli påverkad av texters innehåll, kanske för livet...

Hur ska vi kunna ge upplevelsen av ord sammankittade till meningar, till stycken, till kapitel, till noveller, till romaner till fler personer?
Skoldatateket kan låna ut apparater som kan stödja läsning en kort tid - men sen? Vad händer sen, när lånetiden är slut? Kanske har eleven fått en diagnos dyslexi & kanske har eleven fått en talsyntesprogramvara att få text uppläst med i datorn...vad händer om eleven inte har en dator att sätta in programmet !?! Om eleven har, exempelvis, en stationärdator att sätta talsyntesen i för uppläsningsstöd: tar eleven då med sig den stationära datorn i sängen för att lust-läsa?! Skulle jag göra det? Skulle du? När det finns tillgänglig teknik som små nätta daisyspelare, som är till för att öronläsa med. Hur ska en person med lässvårigheter bli en beroende läsare om personen inte får chansen att lust läsa på mer lika villkor...nu tänker jag vem skulle vägra en blind person blindskrift år 2010?

söndag 10 januari 2010

Språk, tal & dyslexi

Landstinget i Uppsala har en bra sajt, där de samlat frågeställningar angående språk, tal & dyslexi. Det kan vara svårt att veta om det egna barnet har en normal tal/språkutveckling och det går att finna något som ger en fingervisning på denna sajt. Vidare har Uppsala bland annat beskrivit vad man som förälder kan göra för sitt barn om det visar sig ha läs- & skrivsvårigheter, de berättar om kompensation, om språkstörning och de berättar om vart det går att få stöd & hjälp. Det som tilltalar mig är att de framför allt utgår från att beskriva det som betraktas som normal utveckling, för att veta om ett barn avviker måste vi ha kunskap om vad som anses vara en "standard" utveckling. Gå till Uppsala Landsting och ta del av deras information!

lördag 9 januari 2010

Underbara framtid

Foto Ulrika J: Att blicka framåt

Att stå bakom en trädstam och kika fram, att undra vad utsikten skall ha att bjuda på, att vara nyfiken nog att kliva fram och tänka: Jaha, här står vi och någonstans ska vi...

Året som vi har bakom oss på Skoldatateket har bjudit på det allra mesta: besökare, elever, föräldrar, pedagoger, logopeder, specialpedagoger, andra Skoldatatek, SPSM, FMLS, Dyslexiföreningen, Skolporten, grundskolor, förskolor, gymnasiekskolor, föreläsningar, teknikmässan BETT, Riksmöte i Luleå, studiebesök hos oss och av oss hos andra, e-mentorskap med specialpedagogiska förtecken, bloggande, twittrande, You Tube, arbete på mässor, deltagande i olika sociala nätverk, kurser, workshops...det har hänt enormt mycket under året som passerat.

Nu ser vi, Ia & jag själv, fram emot ett nytt spännande verksamhetsår med mängder av tillfällen till samtal, möten, träffar, nätverkande, erfarenhetsutbyte, ny kunskap...ett flöde av aktiviteter på Skoldatateket & Pedagogiskt centrum.

En del nyheter vill jag försiktigt puffa för...fler kurser & workshops på fler efterfrågade teman under våren, Södertälje har även en uppgraderad kommunlicens från WordRead Plus till ClaroRead v5. Den uppgraderingen har flera små fina finesser...vi har bland annat tecknat ett serviceavtal och det innebär att alla elever som är i behov av talsyntes kan ladda hem den kostnadsfritt. Det kommer mer information jan/feb 2010. Det går att boka kundkonsultation hos oss samt att boka in e-mentorskap för handledning på plats ute på skolorna i vår kommun. Vi tar emot bokade studiebesök och naturligtvis hoppas vi att alla som arbetar i Södertälje kommuns pedagogiska verksamheter går med i Pedagogiskt centrums socialanätverk Telgepedagogerna.ning.

Väl mött på Skoldatateket i Södertälje!