tisdag 20 september 2011

Tankar om Olympus DM-5 i Språk- och talklass


Under våren 2011 gav Skoldatateket / Pedagogiskt centrum i Södertälje en serie Miniseminarier. Syftet med dess seminarier var att höja kunskapen och därmed medvetenheten runt en rad funktionshinder och vad vi som pedagoger kan göra för att öka alla elevers möjlighet till delaktighet. I samband med vår seminarieserie lottade vi ut ett antal fickminnen med DAISY-funktion. Detta som ett försök till att få ut och göra modern teknik närvarande i skolsitutationer där den behövs. Vi har sammanlagt lottat ut 6 stycken Olympus DM-5, den pedagog som varit på ett seminarium där den "vunnit" ett DM-5 har som motprestation fått ge en miniintervju om hur de tänkt sig eller hur de arbetar med DM-5 i sin undervisning.

Det här är en av de små inblickarna i hur olika pedagoger, på olika skolor i vår kommun tänker runt en lärsituation med assisterande teknik i form av Olympus DM-5.

Jag ser Yvonnne framför mig när just hon vann ett fickminne till den skolverksamhet hon arbetar i, Språk-  & talklass… Yvonne for upp, tekoppen for ut och det var glädje i hela lokalen!


När jag möter Yvonne i hennes klassrum på skolan berättar hon att hon tänkte att det skulle bli oerhört positivt för en elev att arbeta med stöd av DM-5 med anledning av elevens avkodningssvårigheter. Det skulle vara möjligt att höja svårighetsgraden på texter genom att lyssna till dem, då skulle de kunna förse eleven med texter som svarade mer mot elevens kunskapsnivå. Text som ska vara lättare att avkoda blir ibland innehållsmässigt på för låg nivå. Föräldrarna var positiva till att de skulle ge det ett försök. Yvonnne laddade i  böcker i fickminnets DAISY-läsare sedan introducerade  hon DM-5, visade att den såg ut som en liten telefon och berättade att det gick att lyssna på böcker i den. Så undrade hon om eleven ville lyssna till en bok, eller till flera böcker? Yvonne förklarade för eleven att eleven nu kunde "läsa med öronen" och klara det själv, utan att en annan person läste bredvid…

Svaret var: -"Nej!".

Eleven ville inte.

Yvonne undrade om de kunde hjälpas åt att höra efter om det hördes något överhuvudtaget. Jodå, eleven nickade. Sedan frågade Yvonne: -"Hur kändes det att lyssna?" Eleven fick till uppgift att tänka över om den ville testa DM-5 över ett antal dagar. Yvonne kände att det var svårt att skapa motivation att prova en annan bok eller att börja med att lyssna på musik. Eleven var inte intresserad.

Vid nästa tillfälle eleven ska träffa Yvonne, ber eleven henne att hon ska läsa för densamme med motiveringen: "Jag förstår bättre när du läser för mig". Yvonne menar att hon upplever att DM-5 kan vara nästa steg till att kunna läsa mer självständigt.

Metodtips:
Mitt tips till andra lärare som hamnat i samma läge som denna lärare gjort med sin elev, är att skaffa en Y-adapter, 2 par hörlurar och att sätta ihop två elever att parläsa med öronen, stanna efter några sidor och då ha öppna frågor till texten att samtala utifrån.

tisdag 13 september 2011

Tankar om Olympus DM-5 i Grund SÄR skolan

Under våren 2011 gav Skoldatateket / Pedagogiskt centrum i Södertälje en serie Miniseminarier. Syftet med dess seminarier var att höja kunskapen och därmed medvetenheten runt en rad funktionshinder och vad vi som pedagoger kan göra för att öka alla elevers möjlighet till delaktighet. I samband med vår seminarieserie lottade vi ut ett antal fickminnen med DAISY-funktion. Detta som ett försök till att få ut och göra modern teknik närvarande i skolsitutationer där den behövs. Vi har sammanlagt lottat ut 6 stycken Olympus DM, den pedagog som varit på ett seminarium där den "vunnit" ett DM-5 har som motprestation fått ge en miniintervju om hur de tänkt sig arbete eller hur de arbetar med DM-5 i sin undervisning.

Det här är en av de små inblickarna i hur olika pedagoger, på olika skolor i Södertälje kommun tänker runt en lärsituation med assisterande teknik i form av Olympus DM-5.

Margaretha drog vinstlotten vid ett miniseminarium om utvecklingsfunktioner som behövs i lärandet och därmed blev den verksamhet hon arbetar i inom grundsärskolan ett verktyg rikare.

Jag träffar Margaretha en varm juni dag stax före midsommar på Pedagogiskt centrum. Vi slår oss ned och börar samtala om vad Margaretha tänker runt att införa DM-5 i sin undervisning.

Margaretha berättar att hon varit i kontakt med Ia Lindberg på Skoldatateket/Pedagogiskt centrum för att få stöd i att lägga in böcker i  DAISY-format i DM-5´s DAISY-läsar funktion. De böcker de lade in var ”Sagan om den lilla fabrorn” och ”När Lisabeth pillade in en ärta i näsan”. Tanken med att lägga in böckerna var att eleverna skulle ha möjligthet att läsa / lyssna själva utan att alltid ha en vuxen hos sig, att ge möjligheten till att arbeta en till en fast med teknsikt stöd utifrån sin egen förmåga. På det sättet kan vi bygga in mer självständighet i lärandet, menar Margaretha.

Margaretha berättar att det är viktigt med högläsning vid språksvårigheter och då kan DM-5 vara ett viktigt verktyg på sikt. Det ger även möjlighet till att öva på att sitta stilla, koncentrera sig och att öva på att lyssna.

Om Margaretha blickar framåt tänker hon på hur hon ska kunna använda DM-5´s diktafon funktion. Hon tänker högt och säger att det vore bra att kunna använda diktafondelen för att öva på b la betoning och för elever att kunna lyssna på sig själva, hur de låter när de pratar.

Metodtips från Ulrika:
  • Att låta elever lyssna på böcker som ligger nära deras intresse, för att sedan kunna återberätta i korta drag vad boken handlar om. På så sätt kan vi även bygga in en start till hur man bygger en berättelse.
  • Att låta elever lyssna på någon som läser en mening med inlevelse, för att sedan härma och spela & lyssna på sig själva. Jämföra: Vad blev skillnaden?