söndag 13 december 2009

Forum Funktionshinder

Forum för funktionshinder är ett center som är öppet för alla som vill ställa frågor om funktionshinder, få tillgång till informationsmaterial & böcker eller få rådgivning. Centret ligger i Stockholm men nås även per telefon, med mejl eller via brev. Telefonrådgivning sker på : 08 - 6906010 mellan 8-16:30, det finns även texttelefon. För mer information om kontaktuppgifter se länk. Det är handikapp & habiliteringen i Stockholms län som ligger bakom satsningen, syftet är att ge stöd, råd och öka den samlade kunskapen om funktionshinder i samhället.

lördag 12 december 2009

Talböcker

På Skoldatateket i Södertälje får vi en hel del frågor om just talböcker, många undrar över lagstadgadreglering , vem som är talboksberättigad och hur en person med läshinder kan köpa sina egna böcker på egna villkor. Det är mycket att hålla reda på vad gäller talböcker, så det här blogginlägget syftar till att ge kort information runt vad jag vet om vad som gäller - just nu - är det bäst att tillägga!

Talböcker är böcker som är inlästa & de är till för personer som har en funktionsnedsättnings som gör att det är svårt att ta sig tryckt text. Talböcker kan lånas på bibliotek av alla som har svårt att läsa tryckt text. Talböcker är alltid gratis att låna, från ditt bibliotek. För att läsa en talbok behöver man en modul som kan spela upp boken, ex en talboksläsare. 17:e § i upphovsrättslagen reglerar bland annat användningen av talböcker. En talbok kan även köpas från ett bibliotek av personer med läsfunktionshinder - se information på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Tpb´s sida.

Talböcker finns på flera språk, kan lånas in via bibliotek från andra länder. TPB har även talböcker på andra språk än svenska, kanske just din elev har ett annat modersmål och har behov av att läsa på flera språk med öronen. Se Läs Talböcker på ditt eget språk pdf som är nedladdningsbar.

I TPB-katalogen på internet kan man se vilka talböcker som finns att låna.

Nu hoppas jag att någon läsare fått lite tips & länkar till bra information angående talböcker.

torsdag 10 december 2009

Timstock


En timstock gör det möjligt att förstå tid om man inte kan uppfatta tiden som den traditionellt visas på klockor. Timstocken åskådliggör tidsbegreppen: när eller hur länge något skall pågå exempelvis dagliga rutiner, aktiviteter ska äga rum. Timstocken är ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning när våra vanliga tidsbegrepp är alltför abstrakta, när man inte en hastig blick på klockan få en känsla av tiden. Ex hur länge ska jag göra den här arbetsuppgiften, hur länge ska jag läsa läsläxan etc.

En extra liten hälsning till Britt i Boden, ditt twittrande ledde till det här blogginlägget - tack!

Lexin & bildteman

Idag är Elevskrivbordets personal hos oss i Södertälje och demar, just Elevskrivbordet. De visar även annat som de lagt i sin nätlösning, som är gratis tips. Ett av dess tips är en liten guldgruva vid flerspråkighet ... Lexin och bildteman. Ta ett bildtema på ex turkiska, tryck på en detalj av bilden få ordet på turkiska uppläst, växla till svenska och gör samma sak för koppling mellan språken... Riktigt bra och på många språk, 18 enligt deras egna uppgifter... Måste testas! Titta även in på Skolverkets Tema Modersmål - matnyttiga sidor.

Comai

Comai - självinstruerande kognitiv vardagshjälp i mobilen

Chrono Comai - java baserat tidshjälpmedel som installeras i mobiltelefonen via en sms-länk, programvaran laddas ned via länken... en licens kostar 800 kr exklusive moms som användaren har sedan.

Memo Comai - java baserad kalender funktion utvecklad för personer med kognitiva svårigheter, tre alternativ att välja på när uppgift skall läggas in, självrensande efter 2 veckor, påminnelser dyker upp i mobiledisplayen och det går att ha kvittensfunktion, kvitterar inte mottagaren går ett sms till alternativt nummer där den mottagaren kan kolla upp vad som hänt...bildstöd för olika aktiviteter... en licens kostar 3500 kr exklusive moms den betalar användaren årligen.

Kollar just nu på Sony Ericsson W995 med Chrono Comai installerat - tiden blir synlig i form av exempelvis ett timglas, jag får en känsla för tid. Comai är väl värt att kolla upp, personligen upplever jag att det finns mer att utveckla vad gäller exempelvis färgval, ljudval, synkning med kalendern....mer stöd via mobilen är här för att stanna och utvecklas.

Informationsträffen om Comai arrangerades av Skoldatateket i Stockholm

onsdag 9 december 2009

Kognitiv tillgänglighet

Foto Ulrika J: Symbol för kognitiv tillgänglighet

Det finns 33 nya standardiserade tillgänglighets symboler (Se lista i Sydsvenskan), symbolen på bilden är en av dem. Den står för kognitiv tillgänglighet, visar vägen för kognitivt funktionshindrade. Den kognitiva förmågan kan vara nedsatt pga afasi, utvecklingsstörning, traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar. Vad är då kognition? Kognition är ett begrepp för processer i hjärnan som tar emot, bearbetar & förmedlar information. Det finns tips på smarta lösningar som stöd för den person som har svårigheter i sin vardag på HI´s webb. Det finns mer att läsa om nedsatt kognitiv förmåga på Handisams webbplats.

måndag 7 december 2009

Lästips

Det finns flera olika teorier om läsinlärning. Pedagoger behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och möta eleverna individuellt.

Lärare från några olika skolor berättar om hur de arbetar med läsinlärning. De använder olika metoder: Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Många barn lär sig att läsa med musik, lär sig att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig lästräning.

Fem forskare och en speciallärare intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Boken är skriven på ett angeläget tema och vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

Dyslexi föreningen


Tänk att arbetsdagen kan börja oerhört bra - Nr 4 av Dyslexiföreningens tidning "Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter" kom via posten. Varför blev jag då så fantastiskt glad? Jo, det här numret är verkligen viktigt i vår Skoldatateksvärld - IT i lärandet. Artiklarna handlar i detta nummer uteslutande om IT som verktyg i lärandet ur olika perspektiv - är du inte redan läsare, bli det. Ämnet är angeläget!

lördag 5 december 2009

Talsyntes i molnet

Tillgänglighet är oerhört viktig för många och det blir mer tillgängligt om det stöd som behövs finns i molnet, iallafall vad gäller en del verktyg eller tjänster. Talsyntes är personligt och ett uppläsningsstöd kan ligga som program i en enskild dator, på ett nätverk eller som TextAid i molnet.
I september bloggade jag om ämnet sist, vad jag kan minnas. Då fick ett av inläggen två kommentarer , en av dem har jag funderat mer över och här är nu TextAid - inlägget. Det tog tid för mig att ta mig tid att fundera mer, nu har jag tänkt så det är dags att reflektera...

Fortfarande är jag inte vän av molntjänster som kostar, men det kan vara värt en slant att komma åt mina verktyg i molnet. Det gör att jag har mitt stöd tillgängligt från vilken dator som helst, jag behöver bara logga in. Jag vill understyrka att jag inte har köpt ett abbonnemang på denna tjänst, utan berättar utifrån icke användarperspektiv. Kostar gör det nämligen... TextAid är en tjänst som du abonnerar på. Du löser abonnemang för 6 eller 12 månader i taget. TextAid kostar 75 kr per månad inklusive moms om du löser ett 6 månaders abonnemang för 450 kr. Om du löser ett 12 månaders abonnemang för 825 kronor, får du en månad gratis. Dyrt...i jämförelse med vad Claro Read kostar för en enanvändarlicens...1995 kr... nu även förbättrad funktion i Open Office (håller på att testa, funderingar kommer senare)...

Så här beskriver TextAid dess funktioner på sin sajt:

"TextAid i korthet
 • Logga in från vilken dator som helst
 • Du kan ändra textstorlek
 • Du kan ändra färg på text och bakgrund
 • Du kan ändra typsnitt
 • Dina inställningar sparas i en databas
 • TextAid kräver inte JavaScript
 • TextAid läser upp all text eller den text som du markerat på skärmen
 • Du kan lyssna på text med svensk, engelsk, fransk, tysk och spansk röst
 • Du kan ändra uppläsningshastigheten
 • TextAid fungerar på Windows, Mac och Linux
 • TextAid fungerar med de flesta webbläsare på marknaden. Även textbaserade.
 • TextAid använder marknadens bästa talsyntes
 • TextAid kräver ingen installation på din dator
 • Licensen är knuten till en person och inte till en dator ". Saxat från www.textaid.nu
Om någon som läser det här blogginlägget har provat TextAid själv, lämna gärna kommentarer om hur det fungerar.

torsdag 3 december 2009

Att skriva sig till läsning

Foto Ulrika J: Erica Lövgren föreläser på DiU

Efter att ha fått ha förmånen att, än en gång, få träffa Erica Lövgren är jag uppfylld av tanken på att kunna få jobba med ett projekt på temat "att skriva sig till läsning". I dag hade DiU (datorn i utb) bjudit in i till eftermiddags seminarium med titeln: Ut med pennan - in med datorn. På plats fanns flera Skoldatatek, Skolstils Karin Ohlis...och många fler. På Skoldatateket i Södertälje är vi oerhört måna om att det här arbetssättet blir en del av fler människors vardag i skolan. Att använda datorn, programmet Skolstil med funktionen ljuda, skön- & facklitteratur och mobilkameran - på det kommer vi långt i skolan. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränser för vad som är möjligt...

Jag for till seminariet övertygad - nu vet jag...