torsdag 7 juni 2012

Tankar om BYOD

På temat BYOD  (Bring Your Own Device) - i You Tube klippet finns det tänkvärda passager om hur vanligt och allmänt utbrett det är med teknik... Telefoner, lap tops, pekplattor, spelkonsoller... kommunikationsplattformar i olika skepnad finns i vår vardag. När jag ser detta klipp, reflekterar jag runt tanken PLE - Personal Learning Enviroment och tänker att jag blir mycket mer välorganiserad, mer tillgänglig, mer produktiv, effektivare i mitt arbete när jag har med mig mina "prylar"... I dessa prylar har jag skräddarsytt min egen lärmiljö, men egen arbetsyta så att den passar mig som hand i handske. När jag möter föräldrar och elever kan jag skönja att det börjar hända att elever får tillgång till någon form av teknik som eleven får låna tidsbestämt från skolan. Ganska ofta är det en tekniker utformar elevens sk lärmiljö i prylen - inte eleven själv. I min värld är det eftersträvansvärt att det går att bygga sin egen lärmiljö, naturligtvis med stöd av andra. Andra kan vara andra elever i min värld. Idag mötte jag elever i GrundSÄRskolan, de bjöd på filmfestival med filmer de gjort själva tillsammans med sina lärare - de har varsin dator och har ett antal pekplattor att arbeta med. Att få uppleva hur eleverna i klassen samarbetade, visade för varandra hur man gör i ett visst program eller i en app - var ett lärande som slår det mesta jag varit med om sedan slutet på 1980-talet inom skolan. De här eleverna har fått tillgång till teknik som lärverktyg i sin skolvardag, men hur blir det för de elever som inte har fått den möjligheten ännu? Jag möter elever i den reguljära udervisningen där elever kan komma fram till mig efter en lektions slut, de drar fram en smartphone ur fickan och säger att de hellre använder "sin egen" än skolans datorer. Sedan får jag ofta frågan vilka appar som kan vara bra i skolarbetet: - Ulrika, har du tips? Jag brukar även på tips tillbaka, vi lär av varandra, tillsammans. Jag har exempelvis visat hur man kan få text uppläst för sig i olika system, för några har jag visat i deras egna telefoner och en kille sa mycket nöjd till mig: - Nu kan jag själv!


Se BOYD (Bring Your Own Device) och ta dig en stunds reflektion: Hur gör du? Hur ser det ut i den miljö du befinner dig i? Vad är möjligt och vad är önskvärt?