torsdag 26 januari 2012

Magneter och språk

Under denna vecka kommer jag att ha arbetat tre av fem dagar på en skola där eleverna i mindre undervisningsgrupper har fått möjlighet att arbeta med datorer. Vi har i huvudsak arbetat med att skriva i ett skrivprogram i datorn och använt talsyntesprogrammet för att få ett talande tangentbord. Nu när eleverna har tränat på att skriva med ljudande tangentbord, lokalt i sin dator, tänkte jag att de skall öva på att göra något i en molntjänst. Jag vill använda tanken med sk "sönder-klippta" meningar, med den skillnaden att dessa sönderklippta texter inte tappas bort när vi arbetar med dem. Vi kommer att arbeta tillsammans till att börja med, efterhand kan vi öka graden av eget arbete under vägledning. Valet föll på Magnet - free fridge magnets. För att visa hur jag tänker, gjorde jag en film och lade den på min You Tube-kanal.

Om du vill använda ett talsyntesprogram för att få texten du klistrar in uppläst för exempelvis en elev, sätter du igång talsyntesprogammet, markerar texten i rutan och vips kan du läsa texten med öronen. Jag har även provat att få ordbitarna upplästa, men tyvärr inte lyckats med det.