lördag 29 augusti 2009

Mobiler, GPS:er & spatiala svårigheter

Foto: Vardagsteknik?
Det centrala i den spatiala förmågan är individens förmåga att på ett korrekt sätt uppfatta den visuella världen. Vi brukar säga att god spatial förmåga karakteriseras av en person med bra lokalsinne, en person som hittar bra i sin närmiljö & inte virrar bort sig. Det här känner många pedagoger leende igen och många berättar om den där specifika eleven som grät varje dag för att den inte hittade till matsalen och inte heller tillbaka till klassrummet. Pedagoger brukar märka upp dörrar, krokar och dylikt med färgkort eller bilder som igenkänningsmarkörer, men det kan ändå vara svårt att hitta för den del elever. En del pedagoger går en viss rutt till och från ex klassrum till matsal, hänger av kläder på ett speciellt ställe och verkligen tränar detta - men eleven lyckas ändå inte hitta - utan irrar bort sig.


Efter fredagens introduktion som Mats Larsnäs gav på Pedagogiskt centrum i Södertälje om mobilstudy & gps:er, så är jag övertygad om att detta är ett fantastiskt redskap i vardagen för den som har det knepigt med sin spatiala förmåga. I höstas var jag på SPSM & i våras var jag på Dyslexiföreningens konferens och lyssnade till logoped Marcus Björnström (länkat till SvD artikel om att gå vilse) som föreläser om dyskalkyli eller ränkesvårigheter. Han beskrev situationen runt en tjej som ville bli lastbilschaufför men som inte hade något lokalsinne, hon hade specifik dyskalkyli och därmed svårt att orientera sig i miljön. Men hon är lastbilschaufför med hjälp av en gps!
Tillbaka till mobiler och Mats lysande föreläsning/workshop om mobilstudy & Agumented reality games. Att få tillfälle till att orientera sig i sin närmiljö med hjälp av gps måste vara ett förträffligt sätt komma över rädslan för att, helt enkelt, gå vilse. Framför gps:er som verktyg med specialpedagogiska förtecken - och tänk att en tipspromenad kan bli trevlig övning för alla i en klass. Med en gps kan även en person med dyslexi/dyskalkyli delta, utan att uppleva sig som mindre värd. En quizz i mobilen till en lärandepromenad - och skolan har plötsligt blivit i framkant på såväl pedagogisk- som tekniskutveckling.

måndag 24 augusti 2009

It & Lärande i en digital värld

Se ett bildspel om Alternativa verktyg av Elsy-May Gisterå & Tord Söderqvist, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Det här är vad den person som kommer på kundkonsultation på ett Skoldatatek kan möta, det här och mycket mer. Vi visar på de möjligheter som står tillbuds, hur man kan använda dem och samtalar om vad som kan vara till gagn för just den specifika kunden i dess livssituation. Vi lånar ut verktyg för att kunden skall få tillfälle att prova om just det här var något för den personen, innan verktyget eventuellt köps in till ex en skolenhet.


fredag 21 augusti 2009

Egen sida i google sites på G


Nu har jag äntligen kommit till skott - helgen kommer med största säkerhet att tillbringas framför skärmen - för att fortsätta att göra en googlesites sida för Skoldatateket i Södertälje...det är ganska lätt och gör flera tillsammans blir det ett kul arbete som ger oss ett digitalt rum att befolka tillsammmans. Vi på Skoldatateket är på G!

torsdag 20 augusti 2009

Hur låter orden?


Hela jag blir lycklig från topp till tå när jag hör Läs- & skrivutvecklarna i Södertälje säga att kartläggningsmaterialet "Hur låter orden?" utvecklat för förskoleklassen ska användas - som jag längtat! Min upplevelse är att NU ska vi jobba än mer med fonologisk medvetenhet - materialet tillämpas på gruppnivå & kan hjälpa oss att identifiera barn som löper risk att utveckla läs- & skrivsvårigheter. Alla vet väl att desto tidigare vi uppfattar signalen att ett barn är i riskzonen för att utveckla dyslexi, desto mer kan vi göra i preventivt syfte. Ta en titt på en del av materialet på sajten Bornholmsmodellen.

onsdag 19 augusti 2009

Att studera med dyslexi...

Vid universitet i Göteborg arbetar man för att förebygga diskriminering av studenter med funktionshinder - spännande & skrämmande på samma gång. Fantastiskt bra att frågan belyses samtidigt som tankarna går till att det, i min sinnevärld, borde finnas mer utbredd kunskap på universitets nivå om dyslexi.

tisdag 18 augusti 2009

Det syns inte utåt...Den här filmen är ett reultat av Mediaprojekt FMLS & handlar om Peder Johansson som är ordförande för förbundet för Attention i Södertälje/Nykvarn. Han är även medlem i Dyslexiförbundet FMLS. Upplev hans egen berättelse genom klippet.

Ta en titt på Höör...

Saxat från bloggen om Matteutveckling i Höör
På denna blogg tar de upp de frågor som många av oss tänker runt, bland annat hur matematik-& lässvårigheter hänger ihop i de tidiga skolåren...jag tänker att de alltid hänger ihop...på bloggen tar de upp riskfaktorer för att utveckla matematiksvårigheter, kopplingar mellan läs- & mattesvårigheter samt vad som krävas för gynnsam utveckling för eleven...Att läsa Lundberg/Sterner och Malmer kan ge ytterligare en del aha- upplevelser för den som vill fundera mer runt läs-, skriv- & mattesvårigheters samband.

fredag 14 augusti 2009

Matematiksvårigheter & hagel

Hagel har mött mig idag - i många olika former... bildlikt talat: i form av skratt, allvar, eftertanke, möten mellan människor...på FMLS temakonferens om matematiksvårigheter i Sollentuna. Konferensprogrammet var späckat, publikum förväntansfullt inför dagen...så öppnas konferensen av Inger Rålenius och Görel Sterner från Nationellt Centrum för Matematikutbildning talar om matematiksvårigheter.

För mig som åhörare blir det en stundsreflektion & funderingar runt den forskning som bedrivs om matematiksvårigheter. Frågan som finns min näthinna under Görels förläsning är: Hur ser sambandet dyslexi - matesvårigheter ut? Hur fungerar det och varför? Fler frågor än svar, min personliga upplevelse är att även forskningen befinner sig just där angående matematiksvårigheter. Hur testar man matematik utan "halka in" på bedömning av språk, avkodning, förståelse av symboler...hur vet vi vad som är vad? Ett sätt arbeta med matte som jag själv är bekväm med är Matematikverkstad. Jag anser att det kan vara av värde att ta en titt på NCM´s matematikverkstads sida , det finns mycket att bli inpsirerad av från projekt i vårt avlånga land!

Efter lunch serveras vi en skrattsalva med allvarstyngd botten: Bodil Jönsson. Bodil är en verklig estradör som fångar alla, skrattet ligger nära och vi befinner oss i verkligheten. Små anekdoter avlossas med kulsprutetakt, allt från levande pedagoglivet - berättat med emfas och inlevelse..."större än tecket" illustreras med hjälp av en handdocka eller rättare sagt en handfisk. Hela denna pedagogiskateatern andas lust, kreativitet och handfasta tips i matematikens pedagogik för lärare.

Dagen avslutades av Per Berggren & Maria Lindroth från Kul matematik. Av dessa två pedagoger från en skola i Tullinge hade jag personligen velat höra mera, kanske mer med en röd tråd i deras berättande om vad de sett och lärt om undervisning i matematik som blev svår... Grunden för deras föreläsningar ligger upplagda på deras hemsida, ett besök på deras sajt är välinvesterad tid för den som lägger ned tid på att läsa om bla Mattegömmor.När dagen är till ända tänker jag stilla under tiden som hagelskuren dånar utanför fönstret: vad bra det är att bli bekräftad i sin gärning, vad skönt att jag tänker som andra om mattesvårigheters eventuella samband med lässvårigheter och vilken kraft det finns att mobilisera runt matematiksvårigheter i Södertälje... efter den otroliga uppslutningen från våra skolor på konferensen "När siffrorna kammar noll - vad gör vi då?"

onsdag 12 augusti 2009

Aj fil därför aj lör´n...


Dagen har gått i tecknet "Aj fil därför I lör´n" - efter en hel dags mentorskap på en skola i Södertälje är jag faktiskt ganska nöjd...nu när jag sitter utomhus i natten under en markis med infravärmen på, en filt runt benen i en skön trädgårdssoffa med mängder av kuddar...känns det som om sammanfattningen av dagen blev just "I feel therefore I learn". Att komma till en skola, bli välkomnad, mottagen, få tillgång till framsatt och iordningställd utrustning samt att få träffa pedagogkollegor som är intresserade av vad alternativa verktyg och progamvaror kan ge deras verksamhet - ger en speciell känsla. Under dagens tre separata miniföreläsningar/workshops om 2 timmar vardera, har iallafall jag lärt mig en mängd nya saker av de personer som deltog. Tack till er, om ni läser detta. Det är även med mig som många andra, har jag en upplevelse av sammhang och samtal blir mitt uppdrag lättare än annars. Att dessutom få uppleva att vara med i skrattet och skojet - det ger än mer: det ger känsla. Idag har jag verkligen fått praktisera och uppleva "Aj fil därför I lör´n"...

tisdag 11 augusti 2009

Tillbaka i en annan verklighet...

Foto Ulrika J: En annan verklighet...

Så var det alltså dags att komma till en annan av de verkligheter som finns och som jag kommer att befinna mig i ... trädgården & grodan som lapar sol finns kvar i en en av de andra verkligheterna ... hagarna & havet finns i ytterligare i en verklighet ... att finnas till på nätet är en ständigt närvarande "här-i-den-verklighet-jag-just-nu-befinner-mig" - dvs bara en en ytterligare verklighet, i en annan dimension ... tillbaka till idag och dagens verklighet: Pedagogiskt Centrum & Skoldatateket. Det är fantastiskt hur Pedagogiskt Centrum vuxit från idé, till att snart vara en ytterligare verklighet ... morgondagens uppdrag är att klä mig i e-mentorsrollen och ge Workshops eller miniföreläsningar på en av Södertäljes skolor ... tillbaka i en annan verklighet ... igen!