onsdag 18 juli 2012

LäsUtvecklingsSchema på flera språk


Ännu en stilla sommardag på kontoret, dagen startar återigen med omväldsbejakning...


Idag fastnar jag för en sida där modersmålslärarna vid Lunds Skolors Modersmålsverksamhet översatt LUS schema (LäsUtvecklings Scheman) till ett stort antal språk. Det går att ta hem samtliga LUS scheman i form av pdf:er, om du gör det ange vem som gjort arbetet på respektive LUS schema. Jag önskar innerligt att även andra bedömningsmaterial fanns översatta till flera språk. Om du har tips på bedömningsmaterial som finns översatta till andra språk, liknande detta ovan, skriv gärna en kommentar med länk!tisdag 17 juli 2012

Stöd av Pekplatta #3

Idag sitter jag på kontoret, en tyst och stilla stilla plats så här mitt i semstertider. Jag började dagen med att göra en omvärldsbejakning. Ja, du läste rätt - en omvärlds-bejakning. Att vara á jour med vad som händer inom det specialpedagogiska fältet med teknik som stöd går naturligtvis att bevaka, men jag upplever det som mer positivt att bejaka det jag finner på nätet. Att fundera över i vilken eller vilka kontexter just det jag funnit passar in - hur kan jag föra vidare det jag finner till andra att ta del av? Hur kan tekniken stödja oss så att vi kommer till kommunikation och samspel?


På twitter fångade jag upp en tweet som gjorde mig nyfiken. Det var en tweet med en länk till ett reportage på 60 MINUTES på tema kommunikation med stöd av iPads för personer med autism. I reportaget tar de upp för- och nackdelar med teknik som stöd, om det passar för alla eller ej, hur föräldrar och lärare upplevt att användandet av iPads som kommunikationsplattfrom fungerar för personer med autism och framförallt hur personer med autism upplever det att kommunicera med stöd av pekplatta. Jag blev och är oerhört berörd av en person i reportaget som inte kunnat uttrycka sina tankar så att omgivningen förstått tidigare - med stöd av plattan och Prolouge2Go appen fick personen ett verktyg att kommunicera via. I ca 2:20 min in i reportaget kan vi se prov på hur personen i fråga använder sin pekplatta för att kommunicera med sin omgivning. 

För en del personer ger tekniken möjligheter att göra sig, sina tankar, känslor, behov, viljor kommunicerade till omgivningen. För en del personer, vilket vi även ser i reportaget, fungerar det inte  lika bra att ha teknik som stöd. Vi är alla olika.


På min näthinna finns det ett antal appar som är mindre avancerade än den jag nämnt ovan, men som som kan bidra till kommunikation och sociala berättelser. Ett par är Om En Bild & Ritprata. En annan jag har testat att göra egna bilder och ljud i är appen SoundingBrd. Ytterligare en annan app är SoundSlateLT. Det finns många appar på engelska där det är en bildbank för att uttrycka sig genom att trycka på bilden, en är Picture Board. Det finns fantastiskt fina bild appar på www.kindergarten.com  - det är appar som är gjorda som flashcards. Tyvärr är apparna på engelska. Touch and Learn har en fin app där man kan träna sig i att läsa av känslor / ansiktuttryck, även den på engelska. Jag tänker mig att man kan stänga av ljudet och arbeta med appen tillsammans med den som ska träna. Jag vet inte om det skulle kunna fungera, det var bara en tanke.


Den sista appen jag vill nämna är en app från AlligatorApps.com - ABA flashcards and games emmotions . I den här appen kan man ändra inställningarna. Kanske värd att testa...