torsdag 16 november 2017

Grit och att aldrig sluta att öva


Bara så bra beskrivet. Exakt så. Det vill säga att inte drivas av belöning utan att det ska kännas bra. Torkel Klingberg beskriver begreppet grit på Specialnest: Egenskapen grit är nyckeln till framgång.


– Vi stötte på det här med “grit”. Och så prövade vi det, och för första gången på flera år hittade vi något som kunde förklara en del av varför en del barn förbättras mer än andra, säger Torkel Klingberg enligt webbartikeln.
Grit är ett begrepp som den amerikanska psykologen Duckworth myntat. En del översätter begreppet med "gry" eller finskas sisu. Det vill säga ett driv eller rent ut sagt jälvar anamma. Det går även att utrycka som förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål och att inte ge upp. Även om det är motgångar på vägen till målet. Samt att aldrig sluta öva.
Duckworth har föreslagit en formel för betydelsen av grit – formulerad så här:
Grit räknas två gångar och det kan vara förklaringen till varför förmågan eller karaktärsdraget är så betydelsefullt.

Det finns även formler för hur mycket tid någon behöver spendera på inlärning – det bestäms av inlärningshastigheten och skrivs NIVÅ = hastighet x tid.
Det kan ge en indikation till att om en svårighet upptäcks tidigt, kan individen som har en svårighet få tid att träna mer och därmed få mer kompetens och med ansträngning kunna visa ett resultat. Fundera på den och tänk sedan över att det ibland menas tidigt i skolan runt elever som uppvisar att det "är något", "det är vissa utmaningar med läsningen", "NN kanske mognar" – att man ska vänta och se... Vänta på vad? 
Jag önskar mig en best practice för läsinlärning och att öva läsförståelse – tidiga insatser för att alla ska hinna träna tillräckligt mycket. Det är en demokratisk fråga. Även de personer som inte har ett eget inre driv – ett eget inre jävlar anamma – ska ges förutsättningar att träna sig. Det är inte vad man är utan vad man kan bli, som är viktigt.
Undertecknat från en som vet.
En som har studerat och är legitimerad lärare från Förskoleklass - gymnasiet, har tagit en filosofie magister i specialpedagogik, är vetenskapligt publicerad, driver eget företag och är anställd vid ett utbildningskontor.
En som har grit.
En som har dyslexi. 
Vill du samtala med mig om grit – maila kasameducation@gmail.com eller skriv en rad på Kasameducations Facebooksida.
Lästips:
A. Duckworth Grit
Båda titlarna finns som talböcker via Legimus att ladda ned för den som har ett talbokskonto.
P.S Tack till en vän som korrade – det är vänskap! <3 p="">
SparaSpara