torsdag 20 augusti 2009

Hur låter orden?


Hela jag blir lycklig från topp till tå när jag hör Läs- & skrivutvecklarna i Södertälje säga att kartläggningsmaterialet "Hur låter orden?" utvecklat för förskoleklassen ska användas - som jag längtat! Min upplevelse är att NU ska vi jobba än mer med fonologisk medvetenhet - materialet tillämpas på gruppnivå & kan hjälpa oss att identifiera barn som löper risk att utveckla läs- & skrivsvårigheter. Alla vet väl att desto tidigare vi uppfattar signalen att ett barn är i riskzonen för att utveckla dyslexi, desto mer kan vi göra i preventivt syfte. Ta en titt på en del av materialet på sajten Bornholmsmodellen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar