torsdag 3 december 2009

Att skriva sig till läsning

Foto Ulrika J: Erica Lövgren föreläser på DiU

Efter att ha fått ha förmånen att, än en gång, få träffa Erica Lövgren är jag uppfylld av tanken på att kunna få jobba med ett projekt på temat "att skriva sig till läsning". I dag hade DiU (datorn i utb) bjudit in i till eftermiddags seminarium med titeln: Ut med pennan - in med datorn. På plats fanns flera Skoldatatek, Skolstils Karin Ohlis...och många fler. På Skoldatateket i Södertälje är vi oerhört måna om att det här arbetssättet blir en del av fler människors vardag i skolan. Att använda datorn, programmet Skolstil med funktionen ljuda, skön- & facklitteratur och mobilkameran - på det kommer vi långt i skolan. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränser för vad som är möjligt...

Jag for till seminariet övertygad - nu vet jag...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar