lördag 12 december 2009

Talböcker

På Skoldatateket i Södertälje får vi en hel del frågor om just talböcker, många undrar över lagstadgadreglering , vem som är talboksberättigad och hur en person med läshinder kan köpa sina egna böcker på egna villkor. Det är mycket att hålla reda på vad gäller talböcker, så det här blogginlägget syftar till att ge kort information runt vad jag vet om vad som gäller - just nu - är det bäst att tillägga!

Talböcker är böcker som är inlästa & de är till för personer som har en funktionsnedsättnings som gör att det är svårt att ta sig tryckt text. Talböcker kan lånas på bibliotek av alla som har svårt att läsa tryckt text. Talböcker är alltid gratis att låna, från ditt bibliotek. För att läsa en talbok behöver man en modul som kan spela upp boken, ex en talboksläsare. 17:e § i upphovsrättslagen reglerar bland annat användningen av talböcker. En talbok kan även köpas från ett bibliotek av personer med läsfunktionshinder - se information på Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Tpb´s sida.

Talböcker finns på flera språk, kan lånas in via bibliotek från andra länder. TPB har även talböcker på andra språk än svenska, kanske just din elev har ett annat modersmål och har behov av att läsa på flera språk med öronen. Se Läs Talböcker på ditt eget språk pdf som är nedladdningsbar.

I TPB-katalogen på internet kan man se vilka talböcker som finns att låna.

Nu hoppas jag att någon läsare fått lite tips & länkar till bra information angående talböcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar