tisdag 13 september 2011

Tankar om Olympus DM-5 i Grund SÄR skolan

Under våren 2011 gav Skoldatateket / Pedagogiskt centrum i Södertälje en serie Miniseminarier. Syftet med dess seminarier var att höja kunskapen och därmed medvetenheten runt en rad funktionshinder och vad vi som pedagoger kan göra för att öka alla elevers möjlighet till delaktighet. I samband med vår seminarieserie lottade vi ut ett antal fickminnen med DAISY-funktion. Detta som ett försök till att få ut och göra modern teknik närvarande i skolsitutationer där den behövs. Vi har sammanlagt lottat ut 6 stycken Olympus DM, den pedagog som varit på ett seminarium där den "vunnit" ett DM-5 har som motprestation fått ge en miniintervju om hur de tänkt sig arbete eller hur de arbetar med DM-5 i sin undervisning.

Det här är en av de små inblickarna i hur olika pedagoger, på olika skolor i Södertälje kommun tänker runt en lärsituation med assisterande teknik i form av Olympus DM-5.

Margaretha drog vinstlotten vid ett miniseminarium om utvecklingsfunktioner som behövs i lärandet och därmed blev den verksamhet hon arbetar i inom grundsärskolan ett verktyg rikare.

Jag träffar Margaretha en varm juni dag stax före midsommar på Pedagogiskt centrum. Vi slår oss ned och börar samtala om vad Margaretha tänker runt att införa DM-5 i sin undervisning.

Margaretha berättar att hon varit i kontakt med Ia Lindberg på Skoldatateket/Pedagogiskt centrum för att få stöd i att lägga in böcker i  DAISY-format i DM-5´s DAISY-läsar funktion. De böcker de lade in var ”Sagan om den lilla fabrorn” och ”När Lisabeth pillade in en ärta i näsan”. Tanken med att lägga in böckerna var att eleverna skulle ha möjligthet att läsa / lyssna själva utan att alltid ha en vuxen hos sig, att ge möjligheten till att arbeta en till en fast med teknsikt stöd utifrån sin egen förmåga. På det sättet kan vi bygga in mer självständighet i lärandet, menar Margaretha.

Margaretha berättar att det är viktigt med högläsning vid språksvårigheter och då kan DM-5 vara ett viktigt verktyg på sikt. Det ger även möjlighet till att öva på att sitta stilla, koncentrera sig och att öva på att lyssna.

Om Margaretha blickar framåt tänker hon på hur hon ska kunna använda DM-5´s diktafon funktion. Hon tänker högt och säger att det vore bra att kunna använda diktafondelen för att öva på b la betoning och för elever att kunna lyssna på sig själva, hur de låter när de pratar.

Metodtips från Ulrika:
  • Att låta elever lyssna på böcker som ligger nära deras intresse, för att sedan kunna återberätta i korta drag vad boken handlar om. På så sätt kan vi även bygga in en start till hur man bygger en berättelse.
  • Att låta elever lyssna på någon som läser en mening med inlevelse, för att sedan härma och spela & lyssna på sig själva. Jämföra: Vad blev skillnaden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar