fredag 3 oktober 2014

Jag läser text, viktig text - multimodlat

Jag läser och funderar runt en text. En av alla viktiga texter. En text som är viktig och text som ska göra avtryck i skolan.

När jag jobbade mig igenom texten "för vilken gång i ordningen vet jag inte", skrev jag så här på Facebook: "Jag fortsätter att arbeta mer med De nya allmänna råden för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och kommer på mig själv med att le nästan lite fånigt nöjt". Det som verkligen stannar kvar i mig, det som drar sig kvar och ger mig kraft i arbetet ser du på bilden nedan.I samband med att jag arbetar med texten om extra anpassningar, lyssnar jag på Skolsnack Didaktik, ett samtal med Elisabeth Ohlsson på tema Inkluderande lärmiljöer - texten i de allmänna råden om extra anpassningar fick mer liv i relation till det samtalet. Här hittar du programmet och kan lyssna direkt om du går till länken "lyssna direkt" på den sida du kommer till. Jag tänker vidare på något som kom upp i det sociala flödet: "Alla lärare misslyckas, det ingår i jobbet. Men vi ger inte upp, vi skyller inte på eleverna. Vi frågar: vad kan jag göra annorlunda?" (Anna Kaya, våren 2013 ur Stehagens bok Språk i alla ämnen, 2014). Allt bildar en helhet; text, ljud, bild…

Jag läser vidare.
Jag läser i Läroplan för grundskolan 2011, Skolans värdegrund och uppdrag:

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov." och "En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika."och "Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som ger att göra framsteg och övervinna svårigheter:". (…)"nya metoder prövas och utvecklas."

Det tar jag med mig när jag läser vidare i de Allmänna råden.

Jag läser Skolverkets Allmänna råd med kommentarer - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdprogram.  När jag läser, kopplar jag till erfarenhet och forskning samt tänker hur jag kan stödja, utveckla och utmana i mitt uppdrag. Jag upplever att jag är en tänkande läsare. När jag läst vill jag sammanfatta texten. Det har jag gjort och lagt min sammanfattning på Scribd som en pdf. Min sammanfattning är min, din kanske ser ut på ett annat sätt. Om du vill kan du ta del av min.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar