onsdag 18 november 2009

Mattehjälpen


På Skolforum stötte jag ihop med en man som talade om Mattehjälpen, han var inte översvallande utan ganska återhållsam i sin beskrivning av detta webb baserade arbetsmaterial i matematik. Jag har klämt på det ett tag & idag tog jag mig tid att titta lite närmare på det på www.rasmus.is Ja, du såg rätt: Island. Vad är det här för material? Mattehjälpen ett webb baserat material som kostar, men inte så mycket. De skolor som skaffar en skollicens har möjlighet att ge alla elever lösenord, så att de kan arbeta hemifrån med programmet. Materialet finns i tre nivåer: mellanstadie-, högstadie- & gymnasium / Komvux- nivå. Personligen gillar jag att det finns på flera språk. Bara i Södertälje har vi flera av de språkgrupper som berörs här...att få göra matematik på sitt modersmål, hemifrån... Upphovsmännen är alla matematiklärare på olika stadier, specialpedagog, IT-lärare... Jag tog ett test för mellanstadiet om tid - det var raka frågor med fler svarsalternativ, där du väljer det som du kommer fram till. Egentligen var programmet inte så kul utformat, men å andra sidan fanns det ingenting som störde koncentrationen... och med den tydligheten som finns kan detta vara väl värt att testa.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar