lördag 14 november 2009

Om läsning på forskning.se


I mitt arbete pratar vi om läsning, vi gör läsning, frågar om l
äsning, har tankar om läsning, hemma gör vi alla läsning...medierna brusar på och vi gör läsning...läsning förändras, utvecklas, invecklas...vi läser med fingararna, ögonen, öron, ja - jag tror vi läser med alla sinnen ovsett hur vi tillägnar oss texten för visst kan jag känna dofter, smaker etc när jag läser en text som berör mig - kan du? Sajten forskning.se har haft ett tema om just läsning, läs deras texter om läsning...

Läs även ett annat av mina blogginlägg som handlar om läsning på

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar