fredag 9 oktober 2009

Mötet med Möjligheternas pedagog

Foto Ulrika J: Möjlighetisera mera

Efter en vecka i upp-tempo var det underbart att få landa jordnära i ett e-mentorskap med såväl specialpedagogiska som interkulturella inslag. Idag har jag haft förmånen att vara i en elevgrupp tillsammans med en pedagog som såg möjligheter. Pedagogen ansåg sig själv vara okunnig om teknik och datorer, men det underbara var pedagogens förhållningssätt... Bara genom pedagogens sätt att vara, att bemöta, att se, att uppmuntra, att samtala med eleverna växte dessa unga männiksor - de blev en person att ta på allvar. Pedagogen visste vad den ville ge eleverna, men inte hur. Jag fick förmånen att komma och visa på vissa delar av hur:et med stöd av teknik - vilken förmån! Den här helgen bär jag med mig att det är idén om möjligheterna, viljan att göra vardagens göranden tillgängliga som bidrar till att visa på god pedagogik. Kan jag inte själv, ber jag någon annan som kan att lära oss, visa på hur vi ska gå tillväga. Tack, för att jag fick möjligheten att uppleva en fantastisk världsmedborgarinsats för skolan i kommunen.

2 kommentarer:

  1. Tekniken är nog precis sådan - vi känner oss alltid okunniga inför den, men ser att den kan möjlighetisera... e-mentorerna på g igen!

    SvaraRadera