måndag 5 oktober 2009

Trick of Mind

Vad som fångar oss är olika, kanske kan bloggen "Trick of Mind" fånga en del elever. Kanske fångas någon av de tankenötter som serveras på bloggen. Att utmana tanken brukar vara ett sätt att nå en del av de elever som har mycket specifika intresseområden. Jag har förmånen att i mitt arbete få små anekdoter berättade för mig av elever, föräldrar och pedagoger - bakgrunden till att jag hittat just denna blogg med sitt mind baffling, är några av de små guldkorn jag har fått höra genom åren i mitt jobb där elever med specifika kunskaper fått tankenötter att jobba med. Att använda spårket i arbetet med att lösa problemet, ett språkutvecklande arbetssätt...
Utmana tanken - utmana språket!

En nöt att knäcka...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar