måndag 2 februari 2009

Utflykt till verkligheten

foto av U.Jonson Flygbild över Alperna

Idag har jag gjort en utflykt till verkligheten , dvs jag har varit på verksamhetsbesök i en skola. Det som är mest slående av allt är hur välkomnad jag blir av alla: gamla & nya elever, gamla och nya kollegor, bespisningspersonal, vaktmästare, rektorer, ja, till och med av min egen vikarie... det ÄR trevligt att få vara en del av en skola, trots mitt utifrån perspektiv. Att snabbt bli insatt i vad som hänt sedan sist och arbeta med siktet inställt framåt mot framtiden med elevernas bästa för ögonen, det inger kraft.
Eftermiddagen innehöll arbetsplatsträff (APT) på e-pedagogiskt centrum, där vi bland annat pratade om utflykt till verkligheten, dvs våra e-mentroskap. Hur ser vi själva, i gruppen, på våra e-ementorskap? Det blev en spännande eftermiddag & jag har en känsla av att diskussionen kommer att fortleva. e-mentorerna kommer att utveckla konceptet ytterligare, bara vi ger oss själva lite mer tid att forma vårt arbete och att vi gör utflykter till verkligheten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar