lördag 14 februari 2009

Två maxade dagar & ett arbetsmaterial

Tänk att jag inte tagit mig tid att blogga på två arbetsdagar....aj, aj, aj - det blev bortprioriterat då det fanns så mycket annat att ägna den vakna tiden åt!
Så nu till verket!

Under torsdagen hade vi fullt upp på Skoldatateket med två konsultationer, där pedagog, förälder och i ena fallet elev var med. Det utmynnade i att en förälder kommer att delta vid ett av våra kurstillfällen under våren, för utbilda sig på de verktyg barnet i familjen fått. I det andra fallet var det en konsultation för att informera sig om vilka verktyg som finns. För övrigt innehöll dagen administativa arbetsuppgifter och e-mentorsarbete samt dokumentation i vår wiki för Telgepedagogerna. Jag upplevde att tiden inte ville räcka till allt jag vill göra...

Så var det fredag & jag packade utbildningsmaterial inför en e-mentorsdag ute i skolverksamhet på måndag. Sedan blev det administrativt arbete runt våra kurser i kommunen & de för SPSM samt tillverkning av kursmaterial...Skoldatateket hade även besök av en systerverksamhet i regionen.


I veckan fick jag ett tips av en kollega i en annan kommun om ett fascinerade arbetsmaterial som heter FonoMix Mun-metoden (Fonologisk multisensorisk träning). Materialet är utgivet av Gullowförlag & har fått produktions stöd av det som förut hette SiT, numer ingår i SPSM. Ingvar Lundberg, guru i läs- & skrivsammanhang, har skrivit förord till detta material som är väl värt att sätta sig in i. Materialet är konkret & välstrukturerat. Det stödjer eleven i arbetet med att käcka läskoden, befäster kopplingen mellan bokstavssymbol & ljud med hjälp av bilder, bra för elever som har svårt att minnas eller uppfatta bokstävernas ljud samt är förankrad i aktuell forskning. Materialet är framförallt avsett för F-1-2 undervisning och specialundervisning, även för SvA & Sfi.

Läs Ingvar Lundbergs förord till Fonomix Munmetoden

När du kommit till den länkade sidan, klicka på den blåa rutan och du kommer till Lundbergs förord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar