onsdag 4 februari 2009

Flygplan, snö och uppstoppade djur...

Rikskonferens i Luleå - dag 1

Ja, då är vi Luleå på Rikskonferens med Skoldatateksnaven, jag & min kollega från Södertälje. Vi for hemifrån imorse vid 05:45 till Arlanda och flög till Kallax. När vi kom fram till Kallax var det inte så mycket snö som jag hade förväntat mig här uppe i februarimånad, men det var rimfrost över skogen...då är det trollskt. Det blev ännu mer trollskt av att mötas av ett upstoppat lodjur i entrén på Nordkalotten hotell- & konferenscenta, där vi är inhysta sedan tiotiden idag. Men det trollska tog snabbt slut när det dök upp djur efter djur som var uppstoppat: bäver, varg, järv, björn...
Nu till själva konferensen och varför vi är här.
Det finns 6 nationella nav. De ligger spridda över hela Sverige: Boden, Uppsala, Norrköping, Göteborg, Södertälje & Västervik. Dessa nav arbetar med att sprida idén om Skoldatatek samt att stötta andra kommuner i sin respektive region att strata upp Skoldatateksliknande verksamheter & supporta desamma. Regionsindelningarna är: norra, mellersta, södra, västra & östra. Södertälje är nav i Östra regionen.


En gång om året samlas vi & har konferens om frågor som rör vårt arbete som nav. Det är inte bara naven som deltar, utan även HI (Handikapp Institutet http://www.hi.se/), SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten http://www.spsm.se/), Dyslexiförbundet FLMS ( http://www.fmls.nu/start.asp?sida ) & Attention ( http://www.attention-riks.se/ ).

Det vi har på vår agenda under konferensen är gemensamma dokument och hur de skall formuleras, Skoldatatekswebben...och massor av annat som rör oss alla. Ett dokument som jag upplevde var bra att vi tar del av tillsammans och pratar om är "Riktlinjer för Skoldatateksnav" från SPSM. Dokumentet ger direktiv till hur SIS-medel ( http://www.spsm.se/Bidrag/Utbildningsanordnare/SIS-medel/ )som naven fått skall användas. Jag citerar: "Syfte: Främja inkluderande synsätt och öka måluppfyllelse för elever i behov av särsklit stöd genom användande av alternativa verktyg i lärandet". Den meningen säger, åtminstone mig, allt om vad mitt arbete går ut på i Södertälje som specialpedagog på Skoldatateket... fortsättning följer imorgonkväll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar