lördag 7 februari 2009

Glädje & Stolthet

Som e-mentor / Skoldatatek är jag ute i flera skolverksamheter och arbetar tillsammans med respektive skola runt IT & Specialpedagogik. I fredags var jag på e-mentoskap på den skola som jag själv arbetat på i många år. Det var med glädje jag kom till skolan på morgonen, där jag möttes av en trygg, varmt mottagande atmosfär. När jag är på skolor arbetar jag med olika adpeter: rektorer, specialpedagoger, it-tekniker, pedagogarbetslag, hela kollegier, elevgrupper eller individer. Precis så är det på denna skola. Det som är oerhört fantastiskt på den här specifika enheten är att den har en vilja att utveckla sitt sätt arbeta, det är hela tiden en pågående process.


Just i fredags blev jag inbjuden av en klass att vara med på deras interaktiva SO-lektion. En minnesvärd tilldragelse där alla elever är med och upplever innehållet, det är möjligt för alla att ta till sig det berättade innehållet då bild och berättande bär genom hela lektionen. Faktum är att jag blev mycket berörd av att alla elever i detta arbetssätt blev riktigt inkluderade. En skola för alla var inte bara en kliché, utan den finns på allvar här! Efter det lektionspasset kunde alla elever, utifrån sin egen förmåga, svara på de tre frågor som pedagogen ställde.


Dagen fortsatte med praktiskt arbete tilsammans med IT-teknikern; tillsammans kan vi!


Jag hann även med en specialpedagog prata om DASIY- spelare samt boka in ett besök hos mig på Skoldatateket, en annan specialpedagog om elevers arbetsminnesträning, biträdande rektorn om miljöanpassning av alternativa verktyg, anslå information, samtala med pedagoger om verktyg och om fortbildning på plats vad gäller alternativa verktyg...


När jag lämnade skolan, för denna gång, var jag glad & stolt över vad personalen åstadkommit med teknikens & pedagogikens hjälp på väldigt kort tid och med mycket vilja. När jag sitter i bilen, på väg hem, går en våg av glädje & stolthet genom mig över att få vara en liten del av detta arbete...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar