måndag 16 februari 2009

Ett underbart e-mentorskap...

för en specialpedagog som brinner för alternativa verktyg, det har jag fått uppleva idag. Ute i en skola på e-mentorsuppdrag, där uppgiften är att utbilda om alternativa verktyg: vilket drömarbete!

Idag har tiden rusat fram, jag tyckte precis att jag kom till denna skola när det var dags att fara hem igen. Vilken kraft det finns hos pedagoger! Vad vi hann mycket - packa upp mitt utbildningsmaterial, fika med personalen på skolan, konsolidera en arbetsgrupp för detta e-mentorskap samt tillsammans med dem brainstorma fram hur vi vill arbeta under våren, en arbetslunch, möte med eftermiddagspedagogerna för att beskriva vad ett e-mentorskap kan innebära, informera rektor under ett informellt samtal om vad som är på gång och hur det är på gång, utbilda förmiddagspedagogerna på skrivverktyget Alpha Smart och sist men inte minst träffade jag ett par av mina gamla elever...

...nu när natten sänker sig, är jag nöjd och fast förvissad om att e-mentorerna i Södertälje hjälper till att göra skillnad...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar