onsdag 25 februari 2009

Kanske lika bra?


Ett gratis program som du hittar på www.pedagoglankar.se är Word Magnets , som till sin karatär liknar Kids Poetry en aning. Vår chef på e-pedagogiskt centrum har hittat det och visat för oss övriga, vi gillar det!

I word magnets kan du ta den text du vill, lägga den i programmet och klicka så gör programmet resten dvs delar upp texten i ord. Sedan är det upp till användaren att leka med orden, sätt ihop till meningar, sortera, klassificera etc.

Prova du också!





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar