fredag 11 november 2011

Kognitionssimulatorn


Vad innebär det att ha ett funktionshinder som ADHD, asperger eller dyslexi? Hur kan en lektion upplevas av den som har ett funktionshinder?

Kognitionssimulatorn från HI är ett försök att kunna simulera hur det kan vara för en person med funktionsnedsättning. Efter att ha fått ett tips om denna sida på HI,  testade jag att köra simulatorn.

För att simulatorn ska fungera behöver du ha Adobe Shockwaves installerat på din dator, se teknisk information på HI.

Ett råd - gör det du med!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar