måndag 21 november 2011

Storybird & talsyntesprogramDet här inlägget tillägnar jag elever och lärare i en klass i Södertälje.


Det är många som gjort olika klipp om Storybird  - en molntjänst i vilken du kan skriva berättelser kollaborativt. Du kan verkligen fokusera på skrivandet, bilderna är färdiga konstnärsbilder och du väljer ett bildtema som du vill skriva till. Just det momentet gillar jag, att fokus blir på textskapandet. Min upplevelse är att det är lätt att eleverna förlorar sig i bildskapandet när vi ska skriva berättelser med bilder - som i sig kan vara till stöd för att hålla ihop vår story - när det var texten som skulle vara i fokus... Jag tänker Lgr11 och svenska om hur vi ska arbeta med texter, så väl fakta- som berättandetexter. Vi ska arbeta med hur en berättande text organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning (åk 1-3). Vi ska även arbeta med att göra miljö- och personbeskrivningar. Vi ska även arbeta med att kombinera ord och bild i exempelvis webbtexter (åk 4-6). Vi ska arbeta med beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Vi ska arbeta med språkliga drag, texter som är en kombination av olika texttyper (åk 7-9). 


Ja, vad har vi? Nu  kör vi, tänker jag och nu vill jag visa hur Storybird kan få bli ett ytterligare sätt för fler att skriva berättelser på  - med stöd av talsyntesprogram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar