fredag 11 november 2011

Grammar & Spell checkerPå näthinnan har jag Ginger - grammatik & stavningshjälp på nätet eller nedladdat till din dator. Jag har testat om en mening blev korrekt via Ginger på webben: jag skrev in i vänstra fältet under "Try it yourself" , sedan tryckte jag på den gröna knappen "Ginger it!" och efter en liten stund kom resultatet (se bild nedan).


Jag tänker hjälp till själv hjälp och oberoende av vilken apparat jag har uppkopplad: en telefon, en läs- & surfplatta eller en dator. Alla med tillgång till nätet kommer åt tjänsten. På min näthinna ser jag en miljö där alla som har behov av stöd i engelska har det de behöver för att klara sin uppgifter i engelska. Det här kan vara ett sätt att bli mer självständig i sin språkutveckling, tänker jag en fredag eftermiddag i november.

I nästa stund dyker tankar på ämnet engelska och den delen som berör skriftlig produktion i Lgr 11 upp: ..."(...) och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner" (s.33). Skulle det vara möjligt att använda Ginger i det sammahanget - funderar jag vidare över...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar