måndag 21 november 2011

En iPad & en TV

Det här med all denna teknik som vi vill ha närvarande i våra klassrum - i en lärandemiljö tänker jag att tekniken inte bara ska vara närvarande, den skall nyttjas dagligen. Jag har förmånen att få vara en del av Pedagogiskt centrums Write to Read projekt. I det projektet har våra projektlärare b la blivit utrustade med iPads, bärbara projektorer och högtalare. Jag tänker mig att det är positivt att vara platsoberoende och tekniken följer pedagoger och elever till den miljö de väljer att arbeta i. På så vis upplever jag att tekniken blir nyttjad varje dag i någon from av lärsituation.

Många skolor har interaktiva tavlor där ljud och bild kan presenteras för större grupper. Många skolor använder dessa tavlor och dess funktioner på ett föredömligt vis. Det finns fortfarande många skolor som inte har tillgång till möjligheter att projicera från dator eller läs- & surfplatta. Ska det behöva vara dyrt att kunna göra detta? funderade jag. Varför inte koppla en apparat till en TV? Varför inte göra det på skolor? Vad kostar en TV? Kan man ha två tv-skärmar i ett stort klassrum? Hur skulle det vara att kunna medkunskapa runt en TV-skärm, vi kan faktiskt placera en TV-skärm vart som helst på väggen, i den höjd som passar gruppen... Tankarna flög iväg och så här blev mina tankar....
I filmklippet påstår jag att det går att göra likadant i iPad kopplad till TV:en som det går att göra på en interaktivtavla, det gör det inte eftersom touch funktionerna inte finns på TV-skärmen. Det går att göra det du gör på, med, i iPaden och se det på TV-skärmen. Om du kopplar en iPad till en interaktivtavla, får du inte heller åtkomst till touch funktionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar