måndag 14 september 2009

"Oversold och underused"

Annika Lanz-Andersson berättar för Torbjörn Lundgren om digitala läromedel med förtecken av att de är "oversold and underused". Annika har intresserat sig för digitala läromedel & hur skolan är rustad för detta. Våren 2009 disputerade hon och arbetar vid Göteborgs Universitet vid Institutionen för pedagogik & didaktik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar