lördag 5 september 2009

Att navigera...


Efter en underlig vecka, då jag "härjobbat" mycket dvs jobbat där jag befunnit mig för stunden...har jag följt alla möjliga socialamedier och försökt läsa av vad som verkar vara viktigt just nu, i den tid vi lever i...jag upplever att det allra viktigaste är att kunna navigera. I stort & smått. I vardagen kan det vara ett dilemma att inte kunna navigera...då tänker jag inte enbart på den påtagliga verkligheten här och nu, att förflytta sig från punkt A till punkt B, vilket i sig kan vara ett oöverstigligt hinder för en person men inte för en annan. Utan på alla de personer som har dyslexi, de med matematiksvårgiheter, de som har ADHD, autism ... vi vet att orienteringsförmågan är nedsatt för dessa personer ... Nu kom jag att tänka på Bodil Jönsson, professor i rehabteknik, och hennes studier om gps. Texten "Teknik som befriar- ge oss bara redskapen" från Certec, Lunds tekniska högskola - gör mig glad i varenda cell. Låt bli att ge dessa personer enbart karta och kompass, ge dem en kompletterande GPS. Då kanske de kommer fram till slut ... det är oerhört befriande att veta att det finns teknik som kan kompensera det som är så oerhört svårt. I slutordet av kapitlet har jag saxat en mening som ger mitt arbete mening varje dag: "Teknik kan väcka nyfikenhet, och nyfikenhet medverkar till inlärning". Är det inte så underbart fint formulerat så att det ryser i hela kroppen? Med det vill jag peka på att teknik behöver inte blir "för svår", den kan väcka lust om den implemeteras rätt.
Navigera är ett centralt begrepp, inte bara i den fysiska världen utan även på nätet. I våra digitala plattformar som vi skapar för utbildningssyften ska det också navigeras ... nu vet inte jag hur det är för andra, men personligen så upplever jag nätet mindre rörigt än kartan när det skall navigeras. Nätet är välordnat, strukturerat, jag upplever det som lager på lager eller som ett spindelnät i 3D - ändå blir jag digitalanalfabet vissa dagar ... då tänker jag på dem som upplever nätet, lärplattformen rörig, utan uppläsningsstöd tillråga på allt ... hur ska vi arbeta för att göra även detta tillgängligt för alla ... på näthinnan ligger Tillgängligt samhälle 2010 ... enheten för den nationella handlingsplanen HSO har material i ämnet. Det går att ladda ned Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för de handikappolitiken från Regeringskansliet. Det jag gjort nu, i kväll, är att navigera för att ta reda på något som är viktigt för mig, frågor jag brinner för. Utan datorn hade det varit svårt, om jag inte hade fått tillgång till tekniken hade jag inte kunnat göra det här blogginlägget med alla länkade dokument & sidor. Det är samma sak för den som behöver kompensera en brist. En person med synnedsättning får glasögon för att kunna navigera, en person större synnedsättning har kanske vit käpp, en annan kanske en ledarhund ... för att kunna navigera ... för att en person med lässvårigheter ska kunna navigera i en text bör den ha en DAISY-spelare i fickformat ... för den som har matematiksvårigheter ska det vara naturligt att få en miniräknare med minnesfunktion i flera led...det är inga konstigheter det här med att navigera - det är ett måste!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar