onsdag 6 maj 2015

Stöd vid pedagogisk kartläggning och extra anpassningar

På Vallaskolan har vi gjort oss ett eget stödmaterial som bygger på Skolverkets allmänna råd om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram samt på stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen - om lednings och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Vi delar med oss genom den pdf vi lagt upp på Scribd och som du kan ta del av nedan.

Håll till godo hälsar vi på Valla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar