lördag 9 maj 2015

Framtidens Lärande 2015

Jag är tagen av arrangemanget bakom konferensen Framtidens Lärande - Här och nu version 2015. En lärandekonferens i delakulturens anda och en konferens utöver det vanliga med ett förbluffande varierat och digert program.

Konferensen startade den 5 maj med i förväg valbara studiebesök runt om i Stockholmregionen på olika skolor, i olika typer av skolverksamheter och i olika kommuner. På kvällen bjöd DIU in till upplevelse och umgänge på Tekniska museet. Vi blev alla guidade i utställningen Digital Revolution - en upptakt inför konferensen.
Utställningen födde tankar hos mig om en förstärkt, flerdimensionell verklighet och om vårt sätt att se "verkligheten" förändras genom att vi spelar video- och/eller online spel. Blir våra verkligheter på sikt flerdimensionella? frågar jag mig och hur påverkar detta i sin tur hur vi lär oss?Konferensens första dag öppnades av Lena Nydahl och Peter Becker. Moderatorn Stig-Roland Rask tog oss sedan genom dagens program med mycket humor och skarpa spaningar. Då min rygg inte riktigt håller för hela dagar på konferenser, så vill jag lyfta en del av det jag varit med om att höra, ta till mig och uppleva.Första gången jag hade förmånen att lyssna till professor Louise Stoll var under BETT mässan i år, nu fick jag förmånen att uppleva henne igen och det är jag otroligt tacksam över. Något av allt jag tar med mig från professor Stoll´s föreläsning är detta:

Professor Louise Stoll på Framtidens Lärande 2015

-"In education´s "Land of Nice", being nice to each other is equated with not challencing each other."
Professor Stoll lyfte många viktiga infallsvinklar på lärande för stora och små medarbetare, hur vi lyfter och kommer vidare med våra lärprocesser så att de tar höjd och ger effekt på lärandet. Att skanna av vad eleverna ser som framgångsrika lärare samt hur eleverna upplever sin lärmiljö och vad de exempelvis använder sina kunskaper till, var något Louise omtalade.Läs även intervju med professor Stoll i artikel i Tidskriften DIU nr 2/2015

Ett av alla tysta inspirationsmöten jag var på vill jag ändå lyfta och det var Tulay Gurgun från Grindtorpsskolan i Botkyrka på tema En digitaliserad modersmålsundervisning. Inspirerade, kunnigt och med en sällan skådad personifierad glöd för digitala lärprocesser. Personligen höll jag i ett av SPSM arrangerat seminarium: IKT, bokstäver och myror i brallan (variant på min presentation i pdf för dig som var med på mitt seminarium). Seminariet var välbesökt och följdes upp med ett lika välbesökt seminarium på tema lärande organisation  av och med Jesper Samuelsson, rektor på den skola jag arbetar vid.

Ulrika på Framtidens Lärande 2015

Konferensen bjöd på intressanta, spännande och utmanande möten och samtal med en mängd vänner, kända och nya bekantskaper samt en mängd med seminarier som lyfter mitt sätt att tänka idag och imorgon.


Tack till stiftelsen DIU för en mycket välarrangerad och väl genomförd konferens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar