fredag 30 januari 2009

Med uppdrag att utbilda


Slut ögonen - tänk dig en mörk, snöslaskig januarikväll anno 2009 i utkanten av Södertälje kommun. En skolbyggand i ett skogsbryn, där ett varmt, inbjudande ljussken flödar från några fönster...

Har du kulissen klar för dig?


Inne i byggnaden mötas du av en inbjudande skola med en välkomnande entré och du anar att det pågår aktivitet innanför väggarna. In genom en öppen dörr, nedför en brant trappa...och du möts av ett bokhav - det lokala kommunbiblioteket. Personalen välkomnar dig, det finns fika och varma leenden och ord. Tips om litteratur, för såväl ögonläsare som öronläsare. Allt mycket smakfullt och tilltalande uppdukat. Allt andas tillgänglighet...

Det är NU Skoldatatekets uppdrag att utbilda kommer in i bilden. Min kollega och jag är ombedda att komma till biblioteket & därmed även till skolbiblioteket för att vara en del av deras satsning på att "återupprätta läsningens status med utgångspunkt i elevernas vardag genom pupils choice, biblioteksråd & andra aktiviteter" (saxat ur pamfletten Matilda lever Bygga lässtrategier och levandegöra litteraturen genom olika uttrycksformer 2008). Skoldatatekets närvaro sorterar under andra aktiviteter. Vi är inbjudna för att berätta om Alternativa verktyg under en kvällsföreläsning för elever, föräldrar och personal på den lokala skolan. Uppdraget passar väl in i vårt arbete då vårt huvuduppdrag är att just utbilda. Målet med vår verksamhet är att ge, framförallt, skolpersonal fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT kan skapa stimulerande lärsituationer för elever i behov av särskilt stöd.

Denna kvällsinformation om verktygen för att läsa & skriva blir speciell då alla berörda parter finns representerade: elever, föräldrar & pedagoger.

När jag kryper till kojs, känner jag inom mig att det här sättet att arbeta på ger mersmak och att det kan ha sått ett och annat frö... som en annan kollega i branschen brukar säga: "Från ax till limpa!".

bild: Victor Reader Stream, DAISY-läsare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar