fredag 27 april 2012

Stöd av pekplatta #2

I ett projekt jag har förmånen att få driva hade vi projektträff nu slutet av april. Denna träff var förlagd till SETTmässan 2012 i Kista. Då vi i projektet läst "Barn läser och skriver" (Bjar/Frylmark red.) och arbetade med tema specialpedagogik vid detta tillfälle - var uppdraget att vi skulle spana på mässan. Vi spanade på Specialpedagogik med stöd av pekplattan/digitala verktyg och att våra spaningar kunde kopplas till vårt Write to Read projekt. För att dokumentera våra spaningar använde vi appen Fotobabble. Här kommer länken till appen Fotobabble som är gratis. 

Du måste skapa ett användarkonto för att kunna använda den här appen. När du har ett Fotobabble konto kan du gå in på det och se alla dina alster, de ligger i en rad uppe till höger på skärmen om du är i en dator eller direkt när du kommer in i appen i din iPad. Tänker att denna app kopplar till tanken om enkelhet att dokumentera sitt arbete, dels som minnesstöd dels som stöd i din tidiga läs- & skrivprocessen då en bild och det du läser in i stunden kan användas senare för att då skriva ned det som lästs in alternativt som minnesstöd för att komma ihåg vad man ex ville skriva om. Martin Ingvar har jag hört tala om: "tänk 2", det tar jag fasta på och säger i denna app är det egentligen 2 moment man måste kunna: ta ett kort & spela in ljud. Efter det ligger alstret kvar och du kan spela upp innehållet hur många gånger som helst.Det går att att mjela från appen om du går till "dela" eller som det står i appen "Share"- funktionen, där scrollar du ned till rubriken "Sharing" och delar på det sätt som du & ev din elev/barn kommit överens om. Jag föredrar att mejla mina Fotobabble´s.Inne i ditt konto kan du sedan välja om du vill lägga din lilla presentation någon annanstans som ex så här på en blogg. Det kan du göra med en länk (läs där det står "Share this Fotobabble"), med en kod för att bädda in ditt verk på en sajt eller på en blogg.Så här ser en Fotobabble ut:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar