fredag 27 april 2012

Stöd av pekplatta #1I Lgr11 uttrycks de förmågor eleverna skall träna, när vi sedan skriver en kvalitativ lokal pedagogisk planering ska vi ska den så att vi texten ger svar på flera frågor : Vad ska eleverna lära? Varför det? Hur ska eleverna lära sig detta?
Jag tänker att vi som lärare kan ta dessa hur till elevens IUP och där beskriva hur eleven kan lära med stöd av teknik för att öva förmågor. Det skulle kunna beskrivas i ett åtgärdsprogram, förutsatts att det är beslutat att dylikt skall upprättas. I min tanke ligger att vi kan använda tekniken som komplement till att rusta eleverna att möta de krav vi ställer på dem, speciellt för de elever som inte ännu äger de förmågor vi som lärare förväntar oss att de skall äga vid en viss ålder. Jag tänker att detta komplement är ett sätt att öva för att få verktyg att kunna hantera sin situation, att därmed göra arbetet begripligt och följdaktligen meningsfullt. För mig betyder det verkligen ett komplement - vi ska fortsätta att träna våra förmågor med inte vid kunskapsinlärning. Ex läsning, lästräna är en sak, läsa för att inhämta kunskap en annan sak - tänker jag.

Med stöd av Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, sid 8: "Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättnigar och behov" & pekplattan tänkte jag berätta om några appar som ligger i linje med detta citat. Det går att ta många citat som jag kopplar direkt till mitt sätt att tänka. Samma kapitel sid 10: "Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter" ser jag exempel på när jag tar del av det arbete vilket bedrivs på våra skolor i samspel med våra elever. 
Apparna på bilden heter:
 • InDaisy
 • DaisyReader
 • SAOL
 • iTranslate
 • Skolstil
 • Mental Note
 • VisuoTimer
 • Timstock
Sedan är det ikoner på två tipssidor med kopplingar till specialpedagogik

Lathundar till ex InDaisy under rubriken Daisyspelare.
Apparna är Skoldatatekets appskafferi.

Vi börjar med appen InDaisy, där en bok från en daisyskiva måste läggas in i appen via iTunes (se lathund av Joakim Thornström i Ystad). När boken ligger i appen kan eleven läsa boken direkt i iPaden med hörlurar. Är det en fulltext daisy, dvs en daisy där text, ljud & bild finns med) ser det ut så här:
Det går att ställa in typsnitt till ett som passar just dig som person, det går: att förstora & förminska texten, att ändra uppläsningshastighet , att bläddra mellan sidor, bläddra mellan kapitel och du får en markörmedföljare. Appen kostar dock 139 kr, det är en engångskostnad. Jag tänker att om en elev har tillgång till en pekplatta och behöver läromedel i Daisyformat, kan detta vara ett sätt använda den teknik som finns tillgänglig på ett effektivt sätt för lärande.


Den andra daisy appen - DaisyReader -  är en app som är gratis, till denna är det individen som skall ha ett personligt nedladdningskonto på TpB (Tal & punktskriftbiblioteket) för att kunna öronläsa böcker. Appen finns till iOS-produkter samt till Android. Ett TpB-konto får den person som begär ett dylikt om personen har en läsfunktionsnedsättning. Om du upplever att du behöver att konto för att öronläsa, ta reda på mer angående detta på ditt bibliotek. Där kan finnas en talboksregistrator som kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller och om du är talboksberättigad samt hur det fungerar med egen nedlddning från TpB.


 • SAOL - en gratis app som finns till iOS-produkter samt till Android. En digital ordbok där det faktiskt går att stava lite fel men jag kan ändå slå upp ordet.

 • iTranslate är en översättnings app som pratar. Det går att lägga in texter i den på ex engelska och få dem upplästa samt översätta till svenska och få dem upplästa. Den kostar ingenting och är väl värd att utforska. Gunilla Almgren Bäck på Mölndals Skoldatatek har gjort en instruktion.

 • Skolstil använder redan många av er, men jag vill ändå slå ett slag för den då många av våra adepter behöver ljud och symbolkopplingen. Den kostar 22 kr. Detta program passar perfekt i arbetat med skriva sig till läsning.

 • Mental Note har alla redan sett i ett tidigare blogg inlägg på denna blogg, men ta en extra titt på funktionen att lägga till taggar med färgkodning. Det gör att det inte blir lika rörigt i barnens anteckningar. Om någon önskar, lägg till en kommentar så visar jag er gärna hur man gör via ett blogginlägg här På Näthinnan.

 • Jag vill nämna två tidsuppfattningshjälpmedel: VisuoTimer som är gratis & den nya appen Timstock som kostar 7 kr för iOS-produkter & även finns till Android.2 kommentarer: