söndag 10 maj 2009

"Orientera eller fråga sig fram"...


...- det är frågan, i en artikel från Vetenskapsrådet.

Var går gränsen för vår spatiala förmåga? Finns det likheter mellan att hitta på kartan och att finna vägar i cyberrymden? Docent Nils Dahlbäck, vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet säger att: "- För att uttrycka det så enkelt som möjligt: förmågan att hitta i informationsrymder hänger inte ihop med hur bra man är på att hitta i skogen eller stan." . Det vill säga att navigationsmetaforen inte håller hela vägen... I forskningsprojektet Spatial Cognition and Hypermedia Navigation har Nils och hans kolleger studerat hur försökspersoner löser informationssökningsuppgifter med hjälp av datorn. Deras slutsats är att den geografiska orienteringsförmågani de flesta fall är ovidkommande för hur snabbt olika personer löser uppgiften. Det har visat sig att vid enkel faktasökning har den spatiala förmågan mindre betydelse, men vid mer komplicerad sökning där individen var tvungen att dra egna slutsatser blev den spatiala förmågan mer relevant. Forskargruppens resultat fick dem att intressera sig för hur datagränssnitt fungerar i samklang med olika lärstilar. Läs mer i en artikel från Vetenskapsrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar