tisdag 16 juni 2009

IT & lärande för att nå målen

Den här skriften som är framtagen i samarbete mellan Sveriges kommuner, landsting & Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) står på min favoritlista över "leva som jag lär" dokument. Den tar bland annat upp hur alla elever kan få stöd i sitt lärande, av modern teknik. Då i synnerhet de elever (jag läser in människor) som har en funktionsnedsättning. Det blir mer och mer viktigt att läsa och skriva i allt vi gör, tekniken finns där för att tas i bruk för att underlätta. Verktyg, teknik, metoder ger möjligheter som bara blir mer & fler med hjälp av tidsenlig teknik...

Gå på länken, där kommer ett pdf dokument upp - gratis att tanka hem och läsa! Personligen har jag den alltid med när jag har kundkonsultationer eller är på verksamhetsbesök - bra för alla att läsa och fundera över - det är många fundror som kan pågå och att ha samtal runt denna skrift levande i ex sitt arbetslag är ett sätt att börja omdefinera begreppet skola...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar