torsdag 4 juni 2009

e-mentorskap Skoldatatek

Foto Ulrika J: Ord i bilder

Vad är ett e-mentorskap med Skoldatateksförtecken? den frågan kan jag själv fundera över ibland, det blir många göranden i ett e-mentorskap. Idag var jag ute på Helenelundsskolan och träffade en specialpedagog för att gå igenom tankarna runt miniskoldatatek. Hur det kan fungera praktiskt och vi kommer att få tänka vidare...för dessa möten föder mängder av nya tankar...jag får se hur verktygen verkligen används i levande livet. Idag kom jag in en klass och fick se hur det fungerade för en elev att inkluderad arbeta med en alpha smart. Att ta bilder på verksamheten kan var lite knepigt, men jag tog bilder på elevernas fina arbeten med bild och ord. Ovan några av deras alster och nedan förlagan, det som pedagogen modellat för att barnen ska kunna skapa sig en egen inre bild av vad de kan åstadkomma själva. Mer om e-mentorskap, det kan handla om att ge workshops på plats, skräddarsydda efter just den här verksamhetens behov. Den här skolan kommer att ha workshops runt våra kommunlicenser till hösten, skanning, talsyntes etc. När jag startar upp ett e-mentorskap skall det alltid vara vid en träff med rektor, uppdraget skall vara förankrat i ledningen och så börjar vi där vi står. Det allra bästa av allt är att vi är flera e-mentorer med olika sorts kunskaper, allt står tillgängligt för Södertäljes skolor att ta del av... skolorna äger nyfikenheten, frågorna, projektideérna, upptäckarlustan ... e-mentorerna har kunskap, kan guida och utforma projekt efter respektive enhets behov vad gäller IT. Vi finns här för att medkunskapa!

Foto Ulrika J: Den modellade förlagan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar