tisdag 3 mars 2009

Vilken kraft!

Vilken kraft det finns i att vara många enheter som kan arbeta tillsammans mot samma mål!

Idag har vi startat ett nytt nätverk i Södertälje, ett fantastiskt äventyr har börjat. I nätverket är vi flera olika enheter som tänker att vi ska arbeta tillsammans, på flera fronter, ur våra olika versamheters perspektiv för att främja tillgängligheten till text för de kommuninvånare som verkligen behöver det. Vi vill verka där vi står och det är i vår kommun - Södertälje!

Dessa enheter utgör nätverket: Luna Kulturhus talboksavdelning , Elevhälsans representant för läs- & skriv, Läs- & skrivakademin , Logopederna i landstinget och Skoldatateket .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar