söndag 14 februari 2016

Tillgänglig text?

Det var ett tag sedan blogglusten föll in - det har den gjort idag. Varför?

Jo, jag får en del frågor via olika sociala medier från personer som känner mig, som träffat mig, som jobbat eller jobbar tillsammans med mig eller som följer min profil på exempelvis twitter. Idag kom en fråga som tände min känsla för demokrati. Att kunna söka efter boktitlar på ett tillgängligt sätt via Legimus. För dig som inte vet vad Legimus är, så är det ett talboksbibliotek. Talböcker är något som den som har en läsfunktionsnedsättning har rätt att använda och det gör man via ett personligt talbokskonto. Ett sådant konto kan en privatperson få genom sitt bibliotek förutsatt att det finns en talboksregistrator. Man bokar ett besök med talboksreigtrator på biblioteket och denne skapar ett talbokskontot samt visar på hur det fungerar (se Använda Legimus). Fråga på ditt bibliotek om detta! Att få text tillgänglig är en demokratiskfråga - att kunna ta del av text  idag, upplever jag är ett krav om man ska kunna fungera som likvärdig samhällsmedborgare. En demokratiskfråga med andra ord. Det var bakgrunden till att jag fick blogglust. 

Frågan som ställdes och vår konversation såg ut som följer:

-"Hej Ulrika! Vet du om det går att ställa om talsyntes när en söker efter en bok i Legimus? Vore väldigt bra."

-"Hur menar du att du vill göra?"

-"Jo, jag tänkte att när en söker i Legimus efter en särskild bok vore det suveränt om bokstäverna en skriver ljudas och att titeln eller författaren läses upp. Förstår du vad jag menar?"

-"Aha - vänta lite!"

Så här var mitt svar:
  • Det går delvis
  • Gå in på Inställningar (ikonen med kugghjulet) i din iPhone eller iPad
  • Gå till Allmänt
  • Gå sedan till Hjälpmedel
  • Scrolla sen till funktionen tal och se till att det ser ut som på bilden nedan

Den inställningen du nu gjort via Inställningar, behöver du bara göra en gång.

För att använda inställningen i Legimus, gör du så här.


Öppna appen Legimus som du är inloggad i med dina inloggningsuppgifter. Du duttar på förstoringsglaset (bild 1) och skriver in det du söker efter (i mitt fall en boktitel bild 2).

Bild 1...--->
Om du sedan markerar det du skrivit in i sökfältet (bild 3) och duttar på pilen  så kommer en ny meny upp (bild 4) och där kan du dutta på läs upp. Voilá, texten du skrivit läses upp!

De flesta vet säkert att detta går att använda - men ibland glömmer man bort och behöver på påmind.

Härlig läsning på Er alla talboksläsare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar