lördag 26 november 2011

Vad ska jag köpa?

En dag fick jag en fråga efter ett seminarium. Frågan löd: - "Om vi ska köra 1-1, vad ska vi köpa? Mac eller PC?". Jag svarade: -"Ingenting". Nu tänker några som läser det här: Himmel och plättar, är hon galen? eller kanske: "Hur kan du säga så, är du en bakåtsträvare?". 


Jag vill, jag kan och jag vågar utmana tanken. Jag tänker så här: Om du/ni inte tänkt igenom hur det här med 1-1 ska gå till, om du/ni inte tänkt in varför & hur ni ska arbeta med stöd av tekniken - köp ingenting. Tänk först, efter att det är genomtänkt fundera över hur implementeringen ska gå till, sedan är det dags att fundera över att lägga ekonomiska resurser på teknik som möjliggör det ni planerat att göra och det med stöd i våra styrdokument.


I Skollagen kap 2 §35 läser jag:  "För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas".


När jag kopplar denna paragraf till Lgr11, finns det inget utrymme att välja bort tekniken i skolan. Den är en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra det som är vårt uppdrag. Jag tänker Lgr11 och att ett av de övergripande målen är att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Lgr11 s 14).


Om jag sedan läser varje kursplan i Lgr11, finns tekniken som ett levande inslag.... tänk först, så att tekniken blir ett levande, naturligt inslag i undervisningen. Lika naturligt som pennor, färg, papper, skönlitteratur, film, bollar, linjaler, symaskiner, skrivhäften, hammare... Tänker jag en solig lördag i slutet av november.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar