måndag 7 december 2009

Lästips

Det finns flera olika teorier om läsinlärning. Pedagoger behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och möta eleverna individuellt.

Lärare från några olika skolor berättar om hur de arbetar med läsinlärning. De använder olika metoder: Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden, Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Många barn lär sig att läsa med musik, lär sig att skriva med hjälp av dator eller använder sig av tidig lästräning.

Fem forskare och en speciallärare intervjuas: Martin Ingvar, Caroline Liberg, Ingvar Lundberg, Mats Myrberg, Margit Tornéus och Ingegärd Hemmingsson.

Boken är skriven på ett angeläget tema och vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år, skolledare eller lärarstuderande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar